Rheolau 'anghyfiawn' wedi 'rhwygo' teulu Cymro

  • Cyhoeddwyd
Maes Awyr

Mae dyn busnes o ogledd Cymru wedi dweud bod ei deulu wedi ei rwygo'n ei hanner ers dros dair blynedd oherwydd yr hyn mae'n ei ddisgrifio fel cyfraith "anghyfiawn".

Fe wnaeth Gethin Jones o Griccieth briodi ei wraig Elena, sydd o Moscow, yn 1998, ac mae gan y cwpl ddwy ferch.

Yn dilyn cyfnodau'n byw yn Llundain, Moscow a Chymru, fe wnaeth y teulu benderfynu ymgartrefu yng Nghriccieth.

Ond mae Mr Jones yn dweud bod cyfraith sydd wedi bod mewn grym ers 2013 yn golygu bod rhaid iddo brofi bod ganddo incwm o £18,600 y flwyddyn cyn i'w wraig gael fisa i ymuno gyda nhw o Rwsia.

'Afresymol'

Yn siarad ar raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru, dywedodd Mr Jones bod y swm yn "afresymol o uchel" mewn ardal fel Criccieth, a bod y gwaith papur yn gymhleth.

Roedd yn golygu fod ei ferched heb allu mwynhau bywyd teuluol arferol, gan fod un yn byw gyda Mr Jones yng Nghymru, a'r llall yn Rwsia gyda'i mam.

"Mae o wedi bod yn anodd iawn arnyn nhw, mae'r ddwy ohonyn nhw'n naturiol yn colli'i gilydd," meddai.

"'Da ni fel rhieni'n cael amser anodd yn cyfathrebu efo'n gilydd ond drwy Skype, a dros y ffôn, mae'n bell bell o allu byw efo'n gilydd fatha uned, fatha teulu go iawn."

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi galw am adolygu'r polisi, gan ddweud ei fod yn gwahaniaethu'n erbyn pobl sy'n ennill cyflogau is, a theuluoedd mewn ardaloedd gwledig.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod croeso i bobl sydd eisiau dod i fyw ym Mhrydain gyda'u teuluoedd er mwyn gweithio a gwneud cyfraniad.

Ond dywedodd llefarydd bod angen "sefydlu" bywyd teulu ym Mhrydain, ac na ddylai hynny fod ar gost i'r trethdalwr.

Mae amgylchiadau Mr Jones wedi newid yn ddiweddar, a bydd y teulu gyda'i gilydd yng Nghymru yn fuan.