Heol y Brenin: Crwner yn beirniadu cyngor am farwolaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae crwner wedi beirniadu Cyngor Abertawe am golli cyfleoedd i gyflwyno newidiadau i un o brif ffyrdd y ddinas cyn marwolaeth plismones gafodd ei tharo gan fws ym Mawrth 2015.

Cafodd Sarjant Louise Lucas, 41, ei chludo gan ambiwlans awyr i Ysbyty Treforys ar ôl y gwrthdrawiad, ond bu farw'n ddiweddarach.

Fe wnaeth y crwner, Colin Phillips, roi rheithfarn naratif gan ddweud fod y farwolaeth o ganlyniad i wrthdrawiad.

Fe wnaeth o gofnodi tri pheth oedd wedi cyfrannu at y digwyddiad ar Heol y Brenin.

Dywedodd nad oedd y Cyngor wedi ymateb mewn modd amserol i bryderon cwmni bysiau First Cymru.

Ychwanegodd nad oedd y cyngor wedi rhoi digon o ystyriaeth i'r angen am gledrau diogelwch mewn mannau priodol ar Heol y Brenin.

Disgrifiad o’r llun,
Mae trefn ffyrdd Heol y Brenin wedi newid ers y digwyddiad

Fe wnaeth y crwner hefyd gyfeirio at farwolaeth Daniel Foss ar yr un ffordd ym Medi 2013.

"Yng nghwest Mr Foss fe wnes i benderfynu fod system Heol y Brenin yn gallu creu dryswch i'r sawl sy'n anghyfarwydd â'r ffordd," meddai'r crwner.

"Hyd yn oed i'r rhai sy'n gyfarwydd gyda'r drefn Metro, pe baen nhw mewn brys neu fod rhywbeth wedi tynnu eu sylw, mae modd iddynt wneud camgymeriad syml ac angheuol.

"Mae'r ffeithiau yn yr achos hwn yn cadarnhau fy sylwadau gwreiddiol."