Carwyn Jones yn galw am weithredu ar ffoaduriaid

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Prif Weinidog Cymru ac arweinwyr grwpiau elusennol yng Nghymru wedi galw am weithredu ar frys i helpu ffoaduriaid ifanc.

Mae Carwyn Jones a phenaethiaid yr elusennau wedi ysgrifennu at Theresa May yn galw arni i roi mynediad i blant ffoaduriaid sydd â hawl cyfreithiol i fod yma, a hynny cyn i Lywodraeth Ffrainc gau gwersyll 'y jyngl' yng Nghalais.

Dywedodd Mr Jones fod Cymru yn barod i gefnogi Llywodraeth y DU i groesawu mwy o blant bregus fel ffoaduriaid.

Gwnaeth ei sylwadau mewn datganiad ar y cyd gyda Kirsty Davies-Warner, pennaeth Oxfam Cymru; Mary Powell-Chandler, pennaeth Achub y Plant yng Nghymru; Huw Thomas, pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru; a Jim Barnaville, cyd-gadeirydd Citizens Cymru Wales.

Mae'r BBC wedi gwneud cais i'r Swyddfa Gartref am sylw.

'300 â'r hawl'

Dywedodd Mr Jones: "Rydym yn nodi bod Llywodraeth Ffrainc yn bwriadu cael gwared â gwersyll y 'jyngl' yn Calais.

"Mae'r sefyllfa yn galw am weithredu ar unwaith gan Lywodraeth y DU.

"Allwn ni ddim â throi ein cefnau ar y plant hyn.

"Mae pob diwrnod ychwanegol yn rhoi'r plant hyn mewn mwy o berygl."

Mae elusen Unicef hefyd wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflymu'r broses o symud plant o wersyll Calais i Brydain lle bo'u teuluoedd yma eisoes.

Yn ôl y Swyddfa Gartref mae hawl gan ryw 300 o blant i gael eu setlo ym Mhrydain, a bydd y broses yn dechrau o fewn dyddiau.