Lluniau: Y Parc yn 65// In Pictures: Snowdonia National Park at 65

Cyhoeddwyd

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 65 oed ar 18 Hydref 2016. Yn y parc mae mynyddoedd, llynnoedd, nentydd ac arfordir ysblennydd. Dyma ddetholiad o'r golygfeydd godidog sydd i'w gweld o fewn ffiniau'r parc.

Snowdonia National Park celebrates its 65th anniversary on 18 October. Within the park are spectacular mountains, lakes, valleys and coastline. Here's a selection of some of the views on display in Snowdonia National Park.

Ffynhonnell y llun, KrissWilliams
Disgrifiad o’r llun,
Yr Wyddfa. Yn 1,085 metr (3,560tr) o uchder dyma fynydd mwyaf Cymru // Snowdon, at 1,085 metres (3,560ft) is Wales' heighest mountain
Ffynhonnell y llun, HarryKennedy
Disgrifiad o’r llun,
Traeth godidog Harlech ym Meirionnydd // Harlech beach in Meirionnydd
Ffynhonnell y llun, Visit Wales Image Centre
Disgrifiad o’r llun,
Bermo a Llanaber yn y cefndir yn edrych dros arfordir dramatig Meirionnydd // Barmouth and Llanaber overlooking Meirionnydd's dramatic coastline
Disgrifiad o’r llun,
Castell Carndochan, Llanuwchllyn // Carndochan Castle, Llanuwchllyn
Disgrifiad o’r llun,
Mynyddoedd de Eryri gyda Phen Llŷn yn y cefndir // Southern Snowdonia with the Llŷn Peninsula in the distant background
Disgrifiad o’r llun,
Tirwedd trawiadol Castell y Gwynt, ar y Glyder Fach // The 'Castle of the Winds' on the summit of Glyder Fach mountain
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Mwyngil, Tal y Llyn rhwng Dolgellau a Machynlleth // Tal-y-llyn Lake between Dolgellau and Machynlleth
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa eiconig o Lynnau Mymbyr a Phedol Yr Wyddfa // The view of Snowdon from Llynnau Mymbyr
Ffynhonnell y llun, EdWebster
Disgrifiad o’r llun,
Beddgelert, man poblogaidd gyda ymwelwyr sy'n dringo mynydd Moel Hebog ac sy'n dod i weld bedd y ci enwog // Beddgelert, a popular destination for tourists who climb Moel Hebog
Ffynhonnell y llun, Visit Wales Image Centre
Disgrifiad o’r llun,
Bont Abermaw, sy'n 700m o hyd, yn ymestyn dros yr Afon Mawddach ger y Bermo // Barmouth Bridge spanning 700m over the River Mawddach Estuary
Ffynhonnell y llun, Tania&Artur
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa o Reilffordd y Wyddfa // The view from the Snowdon Mountain Railway
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Castell Dolbadarn ger Llanberis, sy'n dyddio o'r 13G // Dolbadarn Castle near Llanberis which was built by Llywelyn the Great in the early 13th Century
Ffynhonnell y llun, Bearded_snapper
Disgrifiad o’r llun,
Cader Idris yn ne Eryri, gyda Llyn Cau yng nghanol y llun // Cader Idris and Llyn Cau in southern Snowdownia
Ffynhonnell y llun, ARG_FLICKR
Disgrifiad o’r llun,
Yr Aran Fawddwy i'w gweld drwy'r niwl // Aran Fawddwy seen through the mist
Ffynhonnell y llun, Visit Wales Image Centre
Disgrifiad o’r llun,
Castell Harlech a Pen Llŷn yn y cefndir // Harlech Castle and the Llŷn Peninsula in the background
Ffynhonnell y llun, StuartMadden
Disgrifiad o’r llun,
Nant Ffrancon ger Bethesda, rhwng mynyddoedd y Glyderau a'r Carneddau. Rhewlif dros filoedd o flynyddoedd greodd y tirwedd dramatig // Nant Ffrancon near Bethesda, between the Glyderau and Carneddau mountain ranges. The dramatic scenery is due to the process of glaciation over thousands of years
Disgrifiad o’r llun,
Mynyddoedd Eryri dan eira'r gaeaf // Snowdonia mountains under winter snow