Achos Gordon Anglesea: Cyn uwch-arolygydd yn 'ddyn da'

Cyhoeddwyd

Mae llys wedi clywed bod cyn uwch-arolygydd gyda'r heddlu sydd wedi'i gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol yn "ddyn da".

Dywedodd cyn-droseddwr, Mark Taylor wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug bod Gordon Anglesea wedi ei helpu i drawsnewid ei fywyd pan oedd yn ddyn ifanc.

Mae Mr Anglesea, 79, o Hen Golwyn yn gwadu cam-drin dau fachgen yn yr 1980au.

Dywedodd Mr Taylor, sydd bellach yn gweithio fel adeiladwr, ei fod wedi cadw mewn cysylltiad gyda Mr Anglesea nes tua 1994.

Clywodd y llys bod Mr Taylor wedi bod yng ngofal awdurdodau lleol ers oedd yn dair oed.

Roedd wedi bod yn byw yng nghartref plant Bryn Alyn yn Wrecsam am wyth mlynedd nes iddo droi'n 18 oed.

'Dymunol'

Dywedodd Mr Taylor y bu'n mynychu canolfan bresenoldeb oedd dan reolaeth Mr Anglesea ddwywaith, gan ddweud bod ei ymddygiad tuag at y bechgyn yno'n "ddymunol".

Mae'r erlyniad yn honni bod Mr Anglesea wedi cam-drin un bachgen yn y cawodydd yn y ganolfan.

Pan ofynnwyd i Mr Taylor a oedd wedi gweld unrhyw gamdriniaeth gan staff, atebodd: "Byth."

Dywedodd hefyd nad oedd wedi gweld Mr Anglesea o amgylch yr ystafelloedd newid neu'n gwylio bechgyn yn y gawod.

Bydd yr achos yn parhau ddydd Llun.