Cwestiynau'n codi am £7m i drac rasio Cylchffordd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cylchffordd Cymru
Disgrifiad o’r llun, Mae cefnogwyr y cynllun wedi arwyddo cytundeb i gynnal Grand Prix Beiciau Modur Prydain

Mae'r Ceidwadwyr wedi cwestiynu pam fod Llywodraeth Cymru wedi talu mwy na £7m o ddyled datblygwyr trac rasio Cylchffordd Cymru ger Glyn Ebwy.

Yr amcangyfrif yw y bydd y cynllun yn costio £371m.

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi cadarnhau fod yr arian wedi cael ei dalu i fanc Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd.

Mae'n debyg fod y tâl yn ymwneud â gwasanaethau cwmni Aventa Capital Partners.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, roedd yr arian yn gysylltiedig â datblygu cynllun busnes ac nid oes tâl arall wedi'i wneud.

Bwriad Cylchffordd Cymru yw creu 6,000 o swyddi yng Nglyn Ebwy drwy adeiladu trac rasio, gwestai ac unedau busnes.

Ffynhonnell y llun, Cylchffordd Cymru
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cynllun yn addo creu 6,000 o swyddi yn yr ardal

Roedd y datblygwyr eisiau i'r llywodraeth warantu tri chwarter cost y cynllun ond ym mis Gorffennaf fe wrthododd Mr Skates y cais.

Mewn ateb i gwestiwn gan arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies, cadarnhaodd Mr Skates bod y llywodraeth wedi gwarantu yn rhannol fenthyciad y banc i'r cwmni datblygu.

Dywedodd: "Ym mis Mai talwyd £7.334m i'r banc. Ni thalwyd arian yn uniongyrchol i gwmni Aventa Capital Partners gan Lywodraeth Cymru."

Fe wnaeth llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru gadarnhau bod y benthyciad yn caniatáu i'r cwmni ddatblygu cynllun busnes ac i ganfod ffynonellau ariannu preifat.

Dywedodd Mr Davies: "Mae'r cynllun yn gyfle ffantastig i gymoedd y de ac i Gymru ond mae'r datgeliad diweddaraf yn gwneud i rywun amau os yw Llywodraeth Cymru wedi dewis y cwmni cywir i wneud y gwaith.

"Mae'n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y cynllun yn gweld golau dydd ond mae'n bwysig bod y cyhoedd yn gwybod a yw eu harian yn cael ei wario'n effeithiol."

Nid yw Cwmni HOTVC sef Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd wedi ymateb hyd yma.