Cofio Evan Lloyd - y baswr o Aberaeron

  • Cyhoeddwyd
Evan LloydFfynhonnell y llun, llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Y diweddar Evan Lloyd

Mae nifer wedi bod yn rhoi teyrnged i'r baswr Evan Lloyd o Aberaeron sydd wedi marw yn 83 oed.

Bu'n canu yn gyson hefyd gyda'r canwr Dafydd Edwards gan gyhoeddi recordiau.

"Dyna beth oedd canwr gwych bendigedig," meddai Dai Jones, Llanilar.

"Anghofiai fydd mohono," ychwanegodd "yn canu 'Teyrnasau Dyn' yng nghystadleuaeth y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Rhos yn 1961 a fe enillodd. Ond y peth gorau a glywais i fe'n ganu o'dd 'Y Llyn' gan Meirion Williams yn eisteddfod Bont - arloesol.

"Bues i'n canu 'dag e sawl gwaith a'n ffefryn ni o'dd deuawd y plismyn -o'dd honna yn mynd lawr yn dda ymhobman."

'Hud yn ei lais'

"Do'dd 'na ddim baswr tebyg, ro'dd 'na hud yn ei lais e ac ro'dd e'n gallu cyrraedd y nodau gwaelod 'na", meddai'r gantores a chyn-arweinydd côr Aberystwyth Carol Davies.

"Ro'dd e'n cefnogi eisteddfodau bach a mawr."

Yn y degawdau diwethaf roedd e'n canu llai gan ei fod hefyd yn canolbwyntio ar ei fusnes gwerthu ceir yn Aberaeron.

Mae e'n gadael gwraig Margaret a dau o blant Meurig a Llinos.