Iawndal £1m ar ôl llosgiadau yn dilyn damwain yn Ffrainc

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Catrin Pugh yn trafod ei phrofiad ar ôl cael llosgiadau difrifol

Mae dynes gafodd losgiadau dros 96% o'i chorff mewn damwain yn Ffrainc yn 2013 wedi cael iawndal o dros £1m.

Roedd Catrin Pugh, 22, o'r Orsedd Goch ger Wrecsam yn dychwelyd o wyliau sgïo yn yr Alpau pan aeth y bws yr oedd hi'n teithio ynddo ar dân mewn damwain. Bu farw'r gyrrwr bws, ac anafwyd sawl un o'r teithwyr.

Digwyddodd y ddamwain wrth i'r bws deithio lawr ffordd serth â sawl troad cas ynddi ger Alpe d'Huez.

Dywedodd doctoriaid mai dim ond siawns o un mewn 1,000 oedd gan Ms Pugh o oroesi, ac fe dreuliodd dri mis mewn coma yn ogystal â chael 200 o lawdriniaethau.

"Roeddwn i'n meddwl mod i am farw," meddai.

"Dw i'n eu cofio nhw'n gofyn i mi ble roedd hi'n brifo fwyaf a minnau'n sgrechian 'mae'n brifo ym mhobman'."

Ffynhonnell y llun, Catrin Pugh
Disgrifiad o’r llun,
Catrin Pugh yn ystod gwahanol gyfnodau wrth iddi wella
Ffynhonnell y llun, Catrin Pugh
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ms Pugh yn un o dros 50 o deithwyr ar y bws

Roedd Ms Pugh yn 19 oed ar y pryd, a'r gred yw mai hi yw'r person hynaf i oroesi cael ei llosgi mor wael.

Fe dreuliodd hi wyth mis mewn uned losgiadau arbennig yng Nglannau Mersi, gan ddysgu i gerdded eto, ac mae hi dal yn ei chael hi'n anodd gafael pethau.

Mae hi hefyd wedi cael gwybod bellach bod ei golwg hi wedi cael ei niweidio'n barhaol.

"Does gen i ddim golwg canolog bellach a dyna beth 'dych chi'n ei ddefnyddio i weld manylion. Allai ddim gweld wynebau pobl," esboniodd Ms Pugh.

Dyw union swm y iawndal sydd wedi'i dalu gan berchnogion y cwmni bws ddim wedi'i ddatgelu, ond fe fydd yn mynd tuag at helpu i dalu am ofal Ms Pugh.