Gyrrwr bws yn ddieuog o achosi marwolaeth gweithiwr cyngor

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr bws fu mewn gwrthdrawiad â gweithiwr cyngor tra roedd yn gyrru plant i'r ysgol yn Sir y Fflint wedi ei gael yn ddieuog o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Roedd Jonathon Brown, 37 oed, o Dreffynnon wedi gwadu ei fod yn gyfrifol am farwolaeth Andrew Green, 39 oed, yn Ffynnongroyw ar 22 Mehefin 2015.

Ddydd Mercher fe benderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon ei fod yn ddi-euog.

Dywedodd y Barnwr, Gaynor Lloyd, ei fod yn achos "anodd iawn a sensitif".

Diolchodd y barnwr i'r rheithgor gan ganmol y ffordd yr oedd teuluoedd y rhai oedd yn rhan o'r achos llys wedi ymddwyn yn ystod yr achos.