Agor bandstand £1.2m yn Aberystwyth

Mari Grug
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cliff Bates

Mae'r gwaith wedi ei gwblhau ar fandstand yn Aberystwyth, ac fe fydd yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Iau.

Bydd Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, yn agor yr adeilad gwerth £1.2m.

Cafodd yr adeilad gwreiddiol, oedd ar y safle ers 1935, ei ddymchwel ym mis Ionawr 2014. Y gobaith oedd y byddai'r gwaith arno yn cael ei gwblhau erbyn Awst 2015, ond bu oedi o wyth mis ar hynny.

Yn ôl yr adeiladwyr, fe gafodd tywydd garw a'r angen i wneud gwaith ychwanegol annisgwyl i arwyneb y promenad effaith ar y oedi.

Yn y pen draw, rhoddwyd goriadau'r adeilad yn nwylo Cyngor Ceredigion ym mis Ebrill gyda rhai digwyddiadau'n cael eu cynnal yno dros yr haf.

Sicrhau defnydd

Mae Band Pres Aberystwyth wedi perfformio yn yr adeilad ers eu sefydlu yn 1880, ac fe ddywedodd y canwr cornet Paul Davies: "O'i gymharu â'r hen fandstand oedd yn hen ac yn llwyd, mae'r bandstand newydd yn fwy modern. Rydym ni wedi gweld mwy o bobl yn dod i mewn trwy'r drws i fwynhau ein perfformiad.

Ychwanegodd: "Mae'n bwysig nawr sicrhau bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio. Byddai'n neis gweld yr adeilad yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn yn hytrach na misoedd yr haf yn unig."

Gwerth yr aros

Bu'n rhaid i Gyngor Ceredigion ailystyried eu cynlluniau gwreiddiol ar ôl i ddeiseb ar-lein gasglu 2,083 o lofnodion. Felly yn hytrach nag adeilad deulawr, fel ag yr oedd y cyngor yn dymuno ei weld, mae'r bandstand newydd yn un llawr.

disgrifiadAdroddiad Mari Grug ar agoriad bandstand Aberystwyth

Meddai arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn: "Gallai rhai problemau fod wedi cael eu goresgyn yn gynt ond yn anffodus ddigwyddodd hynny ddim, ac fe aeth y cynllun ymlaen yn hirach nag oedd angen.

"Mae o wedi bod werth yr aros. Dwi'n meddwl ein bod ni wedi gwneud gwaith pensaerniol ardderchog trwy gadw ysbryd yr hen fandstand, eto moderneiddio a datbyglu cyfleusterau i fod yn rhai gwych."