Cwest: Canllawiau 'ddim wedi atal marwolaeth' heddwas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae cwest wedi clywed na fyddai gosod canllaw ar hyd canol ffordd yn Abertawe wedi atal marwolaeth plismones gafodd ei tharo gan fws.

Bu farw'r Rhingyll Louise Lucas, 41 oed, pan gerddodd i lwybr y bws ym mis Mawrth 2015.

Yn ystod cwest yn Abertawe ddydd Mercher i'w marwolaeth dywedodd y peirianydd sifil Mark Thomas fod mannau croesi a marciau penodol ar Heol y Brenin.

Yn dilyn marwolaeth y blismones cafodd canllawiau eu gosod yno dros dro.

Gofynnodd y crwner Colin Phillips wrtho os oedd risg fod cerddwyr yn edrych i'r cyfeiriad anghywir o achos trefn llif traffig anarferol y ffordd oedd wedi ei nodi yn ystod archwiliadau blaenorol.

"Oedd," meddai Mr Thomas.

Dywedodd: "Rwy'n ystyried fod y camau a gymerwyd i osod arwyddion signalau penodol i gerddwyr yn rhai pwrpasol i'r pryderon am ddiogelwch gafodd eu codi yn ystod yr archwiliad."

Pan ofynnwyd iddo os byddai marwolaeth y Rhingyll Lucas wedi cael ei atal petai canllawiau wedi cael eu gosod ar hyd canol y ffordd, fe atebodd Mr Thomas: "Na, syr."

Ychwanegodd fod tystiolaeth yn dangos fod cerddwyr yn "parhau i groesi Heol y Brenin ar hyd y llwybr canol" rhwng cerbydau, ac nid ger y mannau croesi priodol.

Ddydd Mawrth fe glywodd y cwest gan ffrind gorau'r blismones, Karen Williams. Dywedodd hi na fyddai ei chyfaill wedi gweld y bws yn dod.