Dros 60 o swyddi British Airways yn y fantol ger Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BA

Mae British Airways yn ymgynghori ar gynlluniau i gael gwared ar 66 o swyddi yng nghanolfan cynnal awyrennau'r cwmni ym Maes Awyr Caerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni fod trafodaethau wedi dechrau rhwng y cwmni, gweithwyr ag undebau ynglŷn â "chynigion ailstrwythuro i sicrhau ein bod yn cynnal gwasanaeth cystadleuol a chynaliadwy".

Ychwanegodd y llefarydd fod y cwmni'n gobeithio y byddai'r diswyddiadau'n rhai gwirfoddol ond gwrthododd wneud sylw pellach.

Mae sied awyrennau anferth BAMC y cwmni ar ochr orllewinol y maes awyr yn cynnig gwaith cynnal a chadw ar nifer o wahanol fathau o awyrennau'r cwmni, yn cynnwys y Jumbo 777 a 747.

Mae'r safle'n cyflogi dros 700 o weithwyr.

Flwyddyn yn ôl fe wnaeth BA gadarnhau y byddai'r gwaith o gynnal a chadw awyrennau newydd y 787 Dreamliners yn digwydd ar y safle.

Dywedodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Julie James bod y llywodraeth yn gweithio gyda BA, ac nad oedd rheswm i weithwyr eraill ar y safle boeni.

Disgrifiodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies y newyddion fel peth "pryderus", a dywedodd y byddai'n galw am sicrwydd dros ddyfodol tymor hir y safle ym Mro Morgannwg.

Roedd Adam Price AC o Blaid Cymru'n gobeithio trafod y swyddi sydd dan fygythiad mewn cwestiwn brys yn y Senedd ddydd Mercher.