Dedfrydu cyn arweinydd gyda'r sgowtiaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae cyn arweinydd gyda'r sgowtiaid wedi ei garcharu am 11 mlynedd am gam-drin bechgyn yn y 60au a'r 70au.

Fe wnaeth Martyn Tucker, 70 oed, bledio'n euog i 28 o gyhuddiadau o dreisio a throseddau rhyw eraill rhwng 1967 a 1985.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod nifer o'r achosion wedi eu cyflawni yng ngogledd Cymru.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands fod Tucker yn euog o "ymddygiad gwyredig gwbl warthus" ac fe fyddai'r bwrdd parôl yn penderfynu pa bryd y byddai'n ddigon diogel i'w ryddhau.

Clywodd y llys fod nifer o ddioddefwyr wedi penderfynu adrodd eu hanes i'r heddlu ar ôl achos arall nôl ym Mai 2014, pan gafodd Tucker ei garcharu am 12 mlynedd am droseddau rhyw.

Dioddefwr

Dywedodd un dioddefwr ei fod wedi prynu papur newydd a gweld fod Tucker wedi cael ei garcharu yn yr achos blaenorol, cyn iddo ddechrau crio wrth i'r atgofion o'i gamdriniaeth ddod yn ôl.

Arferai Tucker, sydd o Gaer, weithio i hen gynghorau Delyn ac Alun a Glannau Dyfrdwy cyn gweithio mewn swyddfa cyfreithwyr.

Fe wnaeth cyd-ddiffynydd yn yr achos, y cyn ddirprwy bennaeth ysgol Malcolm Gould, 69 oed, gyfaddef ymosod yn anweddus ar un o ddioddefwyr Tucker, ac fe gafodd ei garcharu am dair blynedd.

Yn 1981 cafodd Gould ei garcharu yn Llys y Goron Caer am droseddau rhyw yn erbyn bechgyn tra roedd yn rhedeg tîm pêl-droed.

Roedd Gould yn byw yn Bulgaria yn dilyn ei ymddeoliad ond dychwelodd i'r DU wedi i warant i'w arestio gael ei chyhoeddi.

'Dewrder a chryfder'

Wrth ymateb i'r ddedfryd dywedodd DCI Neil Harrison o Heddlu Gogledd Cymru: "Fe wnaeth Martyn Tucker gyflawni'r troseddau afiach hyn wrth fanteisio o fod mewn safle, lle oedd pobl yn ymddiried ynddo.

"Fe wnaeth Tucker fanteisio ar yr ymddiriedaeth hwnnw, a manteisio ar y dioddefwyr ifanc, gan ddinistrio eu plentyndod yn y broses.

"Hoffwn eu canmol nhw i gyd am ddangos dewrder a chryfder cymeriad anhygoel wrth herio'r troseddwr a sicrhau cyfiawnder.

"Rwyf yn croesawu'r ddedfryd hir heddiw sydd yn adlewyrchu difrofoldeb y troseddau ac rwy'n gobeithio ei fod yn dod ag ychydig o ryddhad a bodlonrwydd i'r rheiny ddioddefodd."