Uno cyrff treftadaeth yn 'rwystr' i'r Amgueddfa Genedlaethol

  • Cyhoeddwyd
AmgueddfaFfynhonnell y llun, David Dixon/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd yw un o safleoedd y corff

Mae pennaeth Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi rhybuddio y gallai cynllun i uno peth o'u gwaith gyda rhannau o asiantaeth Cadw rwystro'r mudiad.

Dywedodd David Anderson wrth bwyllgor celfyddydau'r Cynulliad ei fod yn poeni am effeithiolrwydd os yw'r uno'n digwydd.

Bwriad Llywodraeth Cymru yw uno rhannau masnachol y mudiadau dan faner Cymru Hanesyddol.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, ei fod am weld y mudiadau'n bod yn fwy cadarn yn ariannol.

'Anodd bod yn effeithiol'

Dywedodd Mr Anderson y byddai "colli rheolaeth o weithredoedd allweddol" yn ei gwneud hi'n "anodd iawn bod yn effeithiol fel endid".

Ychwanegodd y byddai'r uno'n golygu newid mwy na uno rhannau masnachol y mudiadau yn unig, oherwydd bod gwaith masnachol a chraidd "wedi eu cyfuno gyda'i gilydd".

Disgrifiad o’r llun,
Mae neuadd Castell Caerffili ymysg y lleoliadau dan reolaeth Cadw

Fe wnaeth Mr Anderson gwestiynu pa mor effeithiol fyddai'r cynllun i ddatrys problemau ariannol, gan ddweud bod yr Amgueddfa wedi gweld toriad o 33% i'w chyllideb ers 2010.

Yn ôl Mr Anderson, er i grŵp cynghori gael ei sefydlu, mae'n honni bod y penderfyniad i barhau gyda'r cynllun wedi ei wneud yn barod.

Mae'r cynllun wedi ei feirniadu gan yr Amgueddfa, yn ogystal â'r sector dros y DU.

Fe wnaeth cyn gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Dai Smith, hefyd ddweud ei fod yn pryderu am y cynllun.