Gwasanaethau Cymraeg wedi'u 'gwanhau' gan Lywodraeth y DU

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Gwasanaethau Cymraeg Llywodraeth y DU wedi 'gwanhau'n syfrdanol'

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o wanhau gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar ei phrif wefan.

Dywedodd Meri Huws wrth bwyllgor Cynulliad bod gwasanaethau Cymraeg ar wefan GOV.UK wedi "gwanhau'n syfrdanol" ers mynd yn fyw yn 2012.

Yn ôl Ms Huws, mae'n "bryder mawr" i'w swyddfa, ac mae hi wedi trafod y mater gyda gweinidogion Llywodraeth y DU.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru eu bod yn gweithio gydag adrannau eraill y llywodraeth i sicrhau fod y ddarpariaeth yn gwella.

'Carlamu yn ôl'

Cafodd gwefan GOV.UK ei lansio yn 2012, gyda'r bwriad o greu un canolbwynt i'r holl lywodraeth.

Dywedodd: "Yr un peth sy' wedi'n synnu i yw'r camu'n ôl sydd wedi bod o ran darpariaeth sy'n deillio o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae eu gwasanaethau nhw sy'n dod i fewn i Gymru wedi gwanhau yn ystod y cyfnod diwetha' 'ma, ac mae hynny yn peri pryder mawr i mi."

Ffynhonnell y llun, GOV.UK
Disgrifiad o’r llun,
Gwefan GOV.UK yw gwefan Llywodraeth y DU ers 2012

Ychwanegodd: "Y prif reswm dros y gwanhau sydd wedi digwydd yw datblygiad GOV.UK, sy'n golygu bod darpariaeth oedd yn gryf gan asiantaethau megis DWP [Adran Gwaith a Phensiynau] wedi gwanhau yn syfrdanol.

"Nid rhyw arafu, ond camu, neu garlamu yn ôl, o ran darpariaeth sy'n deillio o San Steffan, ac o weld y ffigyrau o'm mlaen mi oedd hynny yn peri pryder mawr."

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Mae llywodraeth y DU wedi ei ymrwymo i'r iaith Gymraeg. Mae Swyddfa Cymru yn nodi pryderon Comisiynydd y Gymraeg ac rydym yn gweithio gydag adrannau eraill y llywodraeth i sicrhau fod y ddarpariaeth yn gwella."