Achos Ched Evans: Tyst 'wedi ei synnu' gan ymddygiad merch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Ched Evans yn cyrraedd y llys ddydd Mercher gyda'i gariad, Natasha Massey

Mae dyn wnaeth gael rhyw â merch ddyddiau cyn iddi honni bod Ched Evans wedi'i threisio yn dweud ei fod wedi'i "synnu" gyda'i ymddygiad rhywiol.

Dywedodd y dyn ei fod wedi cysgu â'r ferch ym mis Mai 2011, a'i bod hi wedi defnyddio iaith debyg yn y gwely i'r hyn yr oedd Mr Evans wedi'i honni iddi wneud gydag o.

Mae Mr Evans yn gwadu treisio'r ddynes 19 oed mewn gwesty Premier Inn yn Rhuddlan, Sir Ddinbych ar 30 Mai 2011.

Cafodd y pêl-droediwr ei ganfod yn euog yn Llys y Goron Caernarfon yn 2012, ond cafodd y dyfarniad hwnnw ei wyrdroi ym mis Ebrill eleni yn dilyn apêl.

Merch 'hyderus'

Yn ei dystiolaeth, dywedodd Ched Evans nad oedd y ddynes yn rhy feddw i gydsynio i gael rhyw ag o, a'i bod hi wedi cytuno i adael iddo "ymuno" pan oedd hi'n cael rhyw â ffrind Mr Evans, Clayton McDonald.

Ddydd Mercher fe glywodd Llys y Goron Caerdydd dystiolaeth gan ddyn sydd ddim yn cael ei enwi am resymau cyfreithiol, oedd yn dweud iddo gael rhyw â'r ferch bum neu chwe gwaith rhwng Ebrill a Mai 2011.

Dywedodd y dyn ei bod hi'n "feddw" a phan aeth ef â hi adref fe ddechreuodd hi'r gyfathrach, gan ddweud geiriau penodol.

"Roeddwn i wedi fy synnu," meddai. "Ar y dechrau roeddwn i ychydig yn nerfus. Roedd y berthynas oedd gennym ni yn seiliedig ar gael rhyw yn unig.

"Doedd dim byd oedd yn adeiladu at berthynas nag unrhyw beth felly. Roeddwn i wedi fy synnu'n fawr gyda'r geiriau - roedd hi'n disgwyl i ni gael rhyw cyn gynted ag yr oedden ni yn y tŷ."

Ychwanegodd ei fod wedi'i synnu "faint yn fwy hyderus oedd hi" o'i gymharu â'r tro diwethaf yr oedden nhw wedi cael rhyw.

Croesholi

Wrth gael ei groesholi gan Simon Medland QC ar ran yr erlyniad, gofynnwyd i'r dyn pam nad oedd wedi crybwyll y geiriau a ddefnyddiodd y ferch mewn datganiad a roddodd ym mis Medi 2011, ond ei fod wedi gwneud mewn datganiad hwyrach ym mis Rhagfyr 2015.

Dywedodd "na ofynnwyd imi" am "fanylion" yn y cyfweliad cyntaf, ac nad oedd wedi bod yn gyfforddus trafod y mater gan ei fod wedi cael ei gynnal dros y ffôn.

Yn yr ail gyfweliad, meddai, roedd wyneb yn wyneb ac fe wnaed iddo deimlo'n fwy cartrefol.

Gofynnodd Mr Medland wrtho a oedd yn ymwybodol o wobr o £50,000 oedd wedi cael ei gynnig i unrhyw un oedd yn cynnig gwybodaeth allai brofi bod Mr Evans yn ddieuog.

Gwadu hynny wnaeth y dyn, gan ddweud bod ganddo "lawer mwy i'w golli na'i ennill" petai'n rhoi tystiolaeth am arian, gan y byddai hynny'n golygu y gallai golli swydd sydd yn "talu'n dda".

Ddydd Mawrth fe glywodd y llys dystiolaeth gan ddyn arall oedd wedi mynd yn ôl adref gyda'r ferch, a dywedodd ei bod wedi deffro'r bore wedyn gydag ef â "dim cof" o beth ddigwyddodd.

Mae'r achos yn parhau.