Wayne David yn ailymuno â mainc flaen Llafur

Cyhoeddwyd

Mae AS Caerffili, Wayne David, wnaeth adael mainc flaen Llafur mewn protest yn erbyn arweinyddiaeth Jeremy Corbyn, wedi dychwelyd fel gweinidog amddiffyn yr wrthblaid.

Dywedodd Mr David ei fod wedi cytuno i ddychwelyd os yw'n gallu parhau i gefnogi diarfogi amlochrog, ac adnewyddiad system niwclear Trident.

Ychwanegodd ei bod yn bwysig bod yn wrthblaid effeithiol a "chymryd y frwydr i'r Torïaid".

Ym mis Gorffennaf, rhybuddiodd nad oedd Llafur yn wrthblaid effeithiol dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn.

Yn ei rôl newydd bydd Mr David yn cynorthwyo AS Llanelli, Nia Griffith, gafodd ei henwi fel ysgrifennydd amddiffyn yr wrthblaid yr wythnos ddiwethaf.

Mae AS Canol Caerdydd, Jo Stevens wedi ailymuno â mainc flaen Mr Corbyn fel ysgrifennydd y blaid ar Gymru, tra bo AS Torfaen, Nick Thomas-Symonds wedi cael ei benodi'n Gyfreithiwr Cyffredinol yr wrthblaid. Penodwyd AS Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan yn weinidog celfyddydau.