Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ethol cadeirydd newydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Rhys Llwyd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ethol Heledd Gwyndaf yn gadeirydd newydd y mudiad yn dilyn eu cyfarfod cyffredinol blynyddol.

Cafodd Mrs Gwyndaf ei geni ym Mangor cyn symud i'r de yn weddol ifanc, gan fynychu Ysgol y Dderwen yng Nghaerfyrddin, Ysgol y Strade yn Llanelli ac Ysgol Dyffryn Teifi yn ddiweddarach.

Aeth yn ôl i'r gogledd i astudio Hanes a Chymraeg ym Mhrifysgol Bangor cyn symud i'r Unol Daleithiau i ennill gradd meistr mewn Theorïau Dysgu ac Addysgu.

Wedi cyfnodau o weithio ym maes darlledu, cyfathrebu ac addysg, mae'r fam i dri o blant bellach yn byw ar fferm odro yn Nhalgarreg, Ceredigion.

'Braint ar y naw'

Yn siarad wedi iddi gael ei hethol, dywedodd Mrs Gwyndaf: "Mae'n fraint ar y naw bod yn gadeirydd ar fudiad mor allweddol â Chymdeithas yr Iaith, mudiad sy'n cynnig gobaith i'r Gymraeg.

"Dechreuais i ymwneud mwy mwy â'r gymdeithas wedi i mi dderbyn llythyr personol wrth un o hoelion wyth y mudiad, Ffred Ffransis, tra yn y Brifysgol ym Mangor.

"Mae'r mudiad wedi sicrhau, gan gydweithio ag eraill, nifer o fuddugoliaethau dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, gan gynnwys cryfhau statws y Gymraeg yn y Bil Cynllunio, atal toriadau pellach i S4C ynghyd â sicrhau bod pob disgybl yn astudio ar gyfer yr un cymhwyster Cymraeg.

"Rwy'n gobeithio adeiladu ar y llwyddiannau hynny."