Cyllid ar gael i fyfyrwyr UE ym mhrifysgolion Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sy'n ymgeisio am lefydd mewn prifysgolion Cymru am y flwyddyn academaidd nesaf yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn grantiau a benthyciadau, meddai Llywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams bod cefnogaeth ariannol yn parhau o dan yr un amodau, hyd yn oed os yw'r DU yn gadael yr UE yn ystod eu hamser yn y brifysgol.

Y nôd oedd sicrhau bod myfyrwyr "gorau a mwyaf disglair" yr UE yn dal i ystyried astudio yng Nghymru fel opsiwn deniadol.

Mae'r un cyhoeddiad wedi'i wneud dros brifysgolion yn Lloegr.

"Nid yn unig ydy ein penderfyniad yn cynnig croeso i'n prifysgolion a cholegau ynglŷn â chyllid yn y dyfodol, mae hefyd yn rhoi sicrwydd i ddarpar-fyfyrwyr o'r UE na fydd newidiadau yn eu cyllid os yw'r DU yn gadael yr UE yn ystod eu hastudiaethau," ychwanegodd Ms Williams.