Lluniau: Trychineb Aberfan // In pictures: The tragedy of Aberfan

Published

Ar 21 Hydref 1966 cafodd 144 o bobl eu lladd pan lithrodd tomen lo i lawr mynydd a chladdu ysgol gynradd a deunaw o dai ym mhentref Aberfan. O'r rheiny fu farw, roedd 116 yn blant rhwng saith a deg oed.

On 21 October 1966 a coal tip slid down a mountain and engulfed a primary school and 18 houses in the village of Aberfan - killing 116 children between the ages of seven and ten, and 28 adults. Half a century on, we look at some of the most powerful images of the tragedy's aftermath.

image copyrightPA
image captionRoedd plant Ysgol Gynradd Pantglas newydd orffen gwasanaeth boreol pan dorrwyd ar yr heddwch // It was the last day of school before half term when Pantglas Junior School was engulfed by an avalanche of coal
image copyrightFox Photos
image captionCafodd stâd o argyfwng ei gyhoeddi yn y pentref a heidiodd pobl o bob rhan o Brydain i helpu // A state of emergency was announced in the village as people flocked from all over Britain to help
image copyrightKeystone
image captionBu'n rhaid i weithwyr gadw'n dawel ar adegau rhag ofn i unrhyw un glywed gweiddi ymysg y rwbel // An eerie silence often filled the air during the rescue effort as workers listened for any cries of help among the rubble
image copyrightKeystone
image captionCorff yn cael ei gludo o'r dinistr gan wirfoddolwyr a phlismyn. Cafodd 29 o blant eraill eu cludo i'r ysbyty // A victim's body is carried away from the destruction. A further 29 children were taken to hospital and survived
image copyrightKeystone/Getty Images
image captionWrth i'r oriau fynd heibio roedd hi'n mynd yn fwy anhebygol bod unrhyw un a oedd wedi goroesi ar ôl // As the hours passed, workers began losing hope of finding any more survivors
image copyrightJim Gray
image captionBu gwirfoddolwyr a thimau achub yn gweithio'n ddiflino drwy'r nos i geisio achub pobl // Volunteers and emergency workers worked tirelessly through the night in search of any survivors
image copyrightKeystone
image captionTeulu yn galaru mewn angladd torfol ar 28 Hydref 1966 // A bereaved family at a mass funeral for 81 of the victims, which was held seven days after the tragedy
image copyrightGetty Images
image captionMae llawer o'r cyrff wedi'u claddu wrth ochr ei gilydd // Many of the bodies have been buried beside each other
image copyrightChuck Rapoport
image captionBachgen yn chwarae ar ei ben ei hun mewn parc rhai wythnosau wedi'r gyflafan // A generation wiped out: American photographer Chuck Rapoport took this photo of a lonely young boy on a merry-go-round in Aberfan weeks after the disaster
image captionCofeb sydd i'w gweld yng Ngardd Goffa Aberfan heddiw // A plaque was revealed at the Aberfan Memorial Garden in 2006
image captionMae rhesi o gerrig beddi gwyn yn rhoi syniad o faint y golled y diwrnod hwnnw // Rows of headstones in Aberfan cemetery mark the final resting places of those who died on that fateful day

Straeon perthnasol