Plismones wedi 'camu i'r hewl'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Louise Lucas

Mae cwest i farwolaeth plismones yn Abertawe wedi clywed iddi farw o'i anafiadau ar ôl cael ei tharo gan fws ar Heol y Brenin yng nghanol y ddinas.

Bu gyrrwr y bws, sydd wedi bod yn absenol o'i waith ers y ddamwain ym Mawrth 2015, hefyd yn rhoi tystiolaeth yn ystod y cwest ddydd Mawrth.

Fe gafodd lluniau camera cylch cyfyng eu dangos o'r munudau cyn i Sarjant Louise Lucas gamu o'r pafin a chael ei tharo gan fws.

Dywedodd Karen Williams, ffrind gorau Ms Lucas, fod y ddwy ohonynt ynghyd â merch Ms Lucas ar fin mynd i siopa yng nghanol y ddinas pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Roedd y tair wedi croesi i'r llain ganol, pan gamodd Ms Lucas i'r hewl.

Dywedodd Ms Williams: "Roedd y ffordd yn edrych yn glir... byddai Louise heb wybod fod bws yn dod."

"Fe wnaeth y bws ei tharo o'r cefn. Fe wnaeth hi gwympo o flaen y bws ac fe aeth hi o dan yr olwyn. Fe ddigwyddodd mor gyflym."

Ychwanegodd Ms Williams fod merch Sarjant Lucas wedi cael ei tharo gan y bws, ac wedi cael man anaf.

Dywedodd Ms Williams nad oedd Loiuise Lucas wedi dweud cyn camu i'r heol "ei bod am groesi, a ni wnaeth edrych o'i chwmpas i weld beth oedd yn dod."

Disgrifiad o’r llun,
Mae trefn ffyrdd Heol y Brenin wedi newid ers y digwyddiad

Fe wnaeth y cwest hefyd glywed tystiolaeth y gyrrwr bws Keiran Phillip Lloyd, 58 oed, oedd a phrofiad o ugain mlynedd fel gyrrwr bws.

Dywedodd ei fod yn gyrru rhwng 15 ac 20 mya, sydd o fewn y terfyn o 20mya sy'n cael ei argymell ar gyfer yr hewl.

Dywedodd iddo weld pobl yn cerdded ar y llain ganol, gyferbyn â'i gerbyd.

"Fe wnaeth y ddynes a gwallt melyn gamu i'r ffordd a'i chefn tuag ataf.

"Ni wnaeth edrych yn ôl, fe wnes i frecio a cheisio ei hosgoi, ond yna fe glywais sŵn clec.

"Fe wnes i drio dod allan o'r caban ond oeddwn i methu... roeddwn mewn sioc.

"Fe wnes i geisio defnyddio fy ffôn i alw ambiwlans ond methais oherwydd mod fy nwylo yn ysgwyd gormod."

Clywodd y cwest nad oedd Mr Lloyd wedi gallu dychwelyd i'w waith ar ôl y gwrthdrawiad ym Mawrth 2015.

Dywedodd Mr Lloyd ei fod hefyd yn adnabod gyrwyr eraill oedd bron â chael damweiniau tebyg ar Heol y Brenin, ac yr roedd yn ymwybodol o farwolaeth arall ar y ffordd, sef Daniel Foss.

Fe gafodd Mr Foss hefyd ei daro gan fws.

'Anorfod'

Dywedodd yr heddwas Christopher Street, fu'n ymchwilio i achos y ddamwain, na fyddai'n anghytuno gydag asesiad y gyrrwr am gyflymder y bws.

"Pe bai ni'n derbyn amcangyfrif y gyrrwr o 18 mya, yna roedd gwrthdrawiad yn anorfod o ystyried yr amser roedd gan y gyrrwr i frecio a'r pellter oedd rhyngddo a'r cerddwr.

"Does dim tystiolaeth i ddangos fod Louise Lucas wedi stopio i edrych tu ôl iddi, nac iddi chwaith iddi roi unrhyw arwydd cyn camu i'r hewl."

Mae'r cwest yn parhau.