Agor canolfan i gleifion canser yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd

Bydd canolfan newydd gwerth £500,000 yn agor ei drysau yng Nghaerfyrddin ddydd Mercher i roi cymorth i bobl a'u teuluoedd sy'n dioddef o effeithiau canser.

Bydd y Ganolfan Gwybodaeth Canser a'r Ganolfan Gefnogaeth wedi ei leoli yn Ysbyty Glangwili yn y dref.

Mae'r cynllun yn rhan o fuddsoddiad ehangach o £3.3m gan elusen Macmillan yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda dros gyfnod o bum mlynedd.

Dywedodd Yvonne Lush, rheolwraig Partneriaeth Strategol Macmillan yng Nghymru: "Mae yna 7,500 o bobl yn Sir Gaerfyrddin yn byw gyda chanser, ac mae 1,299 yn cael diagnosis o'r clefyd bob blwyddyn.

"Ein gweledigaeth ni yw bod pawb sy'n cael eu heffeithio gan ganser, y cleifion a'r rhai sy'n agos iddynt, yn cael y modd o gael y wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ei angen - a hynny bod o'n ddiagnosis, yn driniaeth, neu yn ôl-driniaeth er mwyn iddynt ymdopi â'r effeithiau emosiynol neu ymarferol mae canser yn gallu ei gael."

Dywedodd Bernardine Rees, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda y bydd y ganolfan "yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sydd wir ei angen".