Cyhoeddi amseroedd cau'r A48 yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd dwy lon yr A48 yn cau am 19:00 ddydd Gwener.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau'r amseroedd y bydd un o'r prif hewlydd i orllewin Cymru yn gorfod cau er mwyn i waith atgyweirio gael ei wneud ar ôl i dros 140,000 litr o gerosin ollwng yn ardal Nant-y-caws yn Sir Gaerfyrddin.

Fe fydd yr A48, y ffordd ddeuol sy'n cysylltu tre Caerfryddin gyda'r M4, yn cau i'r ddau gyferiad rhwng Nantycaws a Chaerfyrddin rhwng 19:00 ddydd Gwener a 06:00 ddydd Llun.

Roedd ochr ddwyreiniol y ffordd eisoes wedi ei chau cyn i'r cerosin ollwng o'r bibell sy'n mynd dan yr A48.

disgrifiad o’r llunYmdrechion i atal cerosin rhag parhau i lygru dŵr afon

Fe wnaeth Ysgrifennydd Materion Gwledig Cymru Lesley Griffiths ymweld â'r ardal ddydd Sadwrn er mwyn gweld maint y difrod.

Mewn llythyr at aelodau'r Cynulliad dywedodd Ms Griffiths fod yr effaith ar yr amgylchedd yn fwy na'r hyn oedd swyddogion yn ei gredu yn y lle cyntaf.

Mae'r bibell yn cludo tanwydd o burfa Valero ym Mhenfro i derfynellau ym Manceinion a Kingsbury.

Cyn y digwyddiad ddydd Mawrth diwethaf, roedd gwaith eisoes wedi dechrau ar drwsio nam ar y bibell.

Yn wreiddiol roedd Valero yn gobeithio y byddai'r gwaith o atgyweirio'r bibell wedi ei gwblhau erbyn dydd Gwener, 28 Hydref.