Dau frawd 'wedi saethu' gwerthwr cyffuriau

Cyhoeddwyd

Clywodd llys fod dau frawd wedi saethu dyn treth oedd hefyd yn werthwr cyffuriau ar ochr ffordd yn Rhondda Cynon Taf.

Mae Stephen Bennett, 53 oed, ag Edward Bennett, 48 oed, yn gwadu llofruddio Mark Jones wrth iddo eistedd yn ei Audi A3 ger Aberpennar ar 26 Gorffennaf 2015.

Roedd Mr Jones yn was sifil gyda Swyddfa Cyllid a Thollau ei Mawrhydi ond clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod hefyd yn gwerthu cyffuriau.

Clywodd y llys fod Mr Jones wedi ei saethu ddwywaith o bellter agos iawn gan y brodyr. Roedd Edward Bennett mewn dyled i Mr Jones.

Dywedodd Chris Clee QC ar ran yr erlyniad: "Roedd Mark Jones yn byw gyda'i wraig a'i ferch ac yn gweithio fel swyddog prisio i Swyddfa Cyllid a Thollau ei Mawrhydi.

"Roedd Mark Jones hefyd yn werthwr cyffuriau."

Ychwanegodd Mr Clee: "Roedd Edward Bennett yn gyfaill i Mark Jones ac wedi bod ers peth amser. Roedd hefyd yn gwerthu cyffuriau gyda Mark Jones."

Clywodd y llys fod Mr Jones wedi ei saethu ddwywaith "yn agos" a bu farw ddau fis yn ddiweddarach o'i anafiadau.

Dyled

Mae'r erlyniad wedi awgrymu fod Edward Bennett mewn dyled sylweddol i Mr Jones.

Yn ystod yr wythnosau cyn y llofruddiaeth honedig, clywodd y llys fod Edward Bennett, o Benrhiwceibr, yn ceisio codi arian sylweddol - gan hyd yn oed wneud cais am forgais gwerth £60,000 - ond roedd y cais yn aflwyddiannus.

Clywodd y rheithgor fod negeseuon ffôn a thestun yn dangos ei fod wedi cysylltu gydag eraill "oedd yn fwy nag awyddus" i gasglu arian yr oedd yn ddyledus iddyn nhw.

Dywedodd un neges: "Rwyf fi wirioneddol angen yr arian yna heno - dwi wirioneddol ei angen," ac "Rhaid i chi ddeall fy mod i angen yr arian yna heno."

Clywodd y llys hefyd am negeseuon gan Mr Jones i Edward Bennett yn ystod mis Gorffennaf, oedd yn cynnwys: "Dwi newydd gael fy ffrind ar y ffôn, dwi angen papur heno."

Dwedodd neges dros y we gan Edward Bennett i'w frawd Stephen, o Bontypridd, ar 5 Gorffennaf: "Ydi'r peth yna'n dal gen ti? Torra fe lawr ac fe wnawn ei ddefnyddio."

Wrth siarad gyda'r rheithgor, dywedodd Mr Clee: "Oedd Edward Bennett mewn dyled sylweddol i Mark Jones? Oedd e dan bwysau i dalu'r ddyled?"

Ychwanegodd fod y neges dros y we yn cyfeirio at ddryll.

Gwelodd y rheithgor negeseuon testun wedi eu hargraffu oedd rhwng Mr Jones ag Edward Bennett oedd yn trafod cyfarfod yn y culfan lle cafodd Mr Jones ei saethu yn ystod cyfnod y digwyddiad.

Mae'r achos yn parhau.