Cyllid Cymru'n amddiffyn cais am waith yn Lloegr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyllid Cymru

Mae cwmni buddsoddi sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru wedi amddiffyn penderfyniad i gystadlu am fusnes fel rhan o gynllun Pwerdy'r Gogledd yn Lloegr.

Mae FW Capital, sy'n is-gwmni i Cyllid Cymru, yn gobeithio rheoli rhan o gyllid gwerth £400m ar gyfer cwmnïau yng ngogledd Lloegr.

Mae Ysgrifennydd Plaid Cymru ar yr economi, Adam Price wedi beinriadu'r syniad, gan ddweud y gallai roi hwb i gwmnïau sy'n cystadlu yn erbyn cwmnïau Cymreig.

Ond dywedodd FW Capital y byddai unrhyw elw fyddai'n dod o Loegr yn gymorth i dalu eu costau yng Nghymru.

Mae gan y cwmni nifer o reolwyr cronfeydd sy'n gweithredu o swyddfeydd yng ngogledd orllewin a gogledd Lloegr ers 2010.

Dywedodd Cyllid Cymru bod ei fwrdd a'r rheolwyr yng Nghaerdydd yn llwyr ymwybodol o benderfyniad FW Capital i wneud cynnig am ran o waith Pwerdy'r Gogledd, a bod FW Capital ar y rhestr fer ar gyfer y gwaith.

'Arfer rhyfedd'

Dywedodd Mr Price ei bod yn "rhyfedd a dweud y lleiaf fod yr arfer [o weithio tu allan i Gymru] yn parhau", yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth Cymru yn 2013.

"Holl bwrpas creu'r lifer yma, y darn ychwanegol o rym sefydliadol, yw rhoi mantais gystadleuol i fusnesau Cymru," meddai.

"Os ydych yn gwneud yr un peth ar ochr arall y ffin rydych o bosib yn negyddu eich gwaith yng Nghymru."

Ffynhonnell y llun, Cyllid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Prif Weithredwr Cyllid Cymru, Giles Thorley

Fe wnaeth adolygiad yn 2013 gan yr arbenigwr busnes, yr Athro Dylan Jones-Evans godi cwestiynau am os oedd Cyllid Cymru'n gwneud digon i helpu economi Cymru, ac fe awgrymwyd y dylid creu banc datblygu i Gymru.

Mae gweinidogion wedi dweud eu bod yn bwriadu gwneud hynny, ac mae Cyllid Cymru wedi darparu cynlluniau.

Er y feirniadaeth gan yr Athro Dylan Jones-Evans, fe gymeradwyodd pwyllgor cyllid y Cynulliad waith FW Capital yn Lloegr mewn adroddiad arall yn 2014, gan ddweud bod Cymru'n cael budd o'r elw oedd yn cael ei gynhyrchu.

'Sail proffidiol'

Dywedodd Prif Weithredwr Cyllid Cymru, Giles Thorley mai blaenoriaeth y grŵp "ydi cefnogi busnesau yng Nghymru nawr ag o hyd".

Ychwanegodd bod FW Capital yn cael ei redeg "ar sail proffidiol gan reolwyr cronfeydd lleol", a'i fod yn "dod a ffioedd rheoli gwerthfawr i Grŵp Cyllid Cymru gan wneud cyfraniad sylweddol i gostau cyffredinol canolog yng Nghymru".

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau i ddod yn Fanc Datblygu Cymru," meddai.

"Ein ffocws yw parhau i fod o gymorth i fusnesau yng Nghymru i dyfu a llwyddo."