Ched Evans yn dweud wrth lys na fyddai'n 'brifo merch'

  • Cyhoeddwyd
Ched EvansFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ched Evans yn cyrraedd Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi dweud wrth lys na fyddai'n "brifo merch" yn ei ail achos ar gyhuddiad o dreisio.

Mae blaenwr Chesterfield yn gwadu treisio dynes 19 oed mewn gwesty Premier Inn yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

Cafwyd Mr Evans, 27 oed, yn euog o dreisio mewn achos yn Llys y Goron Caernarfon yn 2012, ond cafodd ei euogfarn ei ddileu ym mis Ebrill yn dilyn apêl.

Dywedodd wrth Lys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth nad oedd dim yn "sinistr" yn yr hyn a wnaeth.

Clywodd y llys bod y ddynes wedi mynd yn ôl i'r gwesty gyda ffrind Mr Evans, Clayton McDonald ar ôl noson allan yn Y Rhyl.

Cafwyd Mr McDonald, oedd yn arfer chwarae gyda Mr Evans i Manchester City, yn ddieuog o dreisio yn yr achos gwreiddiol.

'Codi cywilydd'

Dywedodd Mr Evans bod sylw a wnaeth i'r heddlu pan gafodd ei holi, bod merched yn hoffi pêl-droedwyr am eu bod yn gyfoethog, yn "ddigon i godi cywilydd" arno.

Roedd wedi dweud hefyd eu bod yn hoffi "llanciau athletaidd".

"Yn darllen y datganiad yna yn ôl mae'n ddigon i godi cywilydd arnaf," meddai.

"Pan oeddwn i'n egluro i'r swyddogion, doeddwn i ddim yn disgwyl iddo gael ei ddarllen yn y llys. Dydw i ddim yn meddwl bod pêl-droedwyr â hawl i unrhyw beth."

Mae Mr Evans yn mynnu bod y ddynes wedi rhoi caniatâd iddo ymuno pan oedd hi'n cael rhyw gyda Mr McDonald.

'Plentynnaidd'

Wrth gael ei groesholi, gofynnwyd i Mr Evans pam ei fod wedi penderfynu mynd i mewn i'r ystafell ble roedd y ddynes yn cael rhyw gyda Mr McDonald ar ôl cael goriad o'r dderbynfa.

"Roeddwn i'n bod yn blentynnaidd," meddai. "Dim byd mwy sinistr na hynny."

Fe wnaeth Mr Evans wadu ei fod wedi ceisio cuddio ei wyneb rhag camerâu cylch cyfyng wrth iddo adael trwy allanfa dân.

Dywedodd Simon Medland ar ran yr erlyniad: "Fe ddaethoch chi allan o'r allanfa dân ac edrych am i lawr ar bwrpas... Mae gennych chi eich pen i lawr fel na fyddech chi'n edrych ar y camera. Beth fyddech chi'n ei ddweud i hynny?"

"Byddwn i'n dweud eich bod yn anghywir," atebodd Mr Evans.

'Dal yn y foment'

Clywodd y llys bod y goleuadau i ffwrdd pan aeth i mewn i'r ystafell.

Dywedodd Mr Medland ar ran yr erlyniad: "Rydw i am awgrymu nad oedd hi hyd yn oed yn ymwybodol mai chi oedd o (oedd yn cael rhyw gyda hi)."

"Roedd hi'n gwybod mai fi oedd o," meddai Mr Evans. "Ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth i frifo merch."

Dywedodd wrth y rheithgor na fyddai'n perfformio gweithred ryw ar y ddynes oni bai ei bod wedi gofyn iddo wneud, ond derbyniodd na fu'n siarad gyda'r ferch yn ystod y digwyddiad.

"Fe wnaethon ni gael ein dal yn y foment. Doedd hi ddim yn yr amser cywir am sgwrs," meddai.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ched Evans bellach yn chwarae i Chesterfield yn Adran 1

Dywedodd hanner brawd Mr Evans, Ryan Roberts - athro mathemateg 23 oed - wrth y llys ei fod o, Mr Evans a'u ffrind, Jack Higgins, wedi cael tacsi i'r Premier Inn yn oriau man y bore ar 30 Mai 2011.

Fe wnaeth ef a Mr Higgins edrych trwy ffenest y gwesty a ffilmio ychydig o'r hyn welon nhw ar ffôn, tra bo Mr Evans wedi mynd i mewn.

Dywedodd Mr Roberts ei fod wedi gweld Mr Evans trwy'r ffenest, a bod Mr Evans wedi "rhoi ei fys i fyny i ddweud byddwch ddistaw", ond ni welodd yn cael rhyw gyda'r ddynes.

'Iaith debyg'

Clywodd y llys hefyd gan ddyn ddywedodd ei fod wedi cymryd y ferch adref o'r un bar yn Y Rhyl dair gwaith cyn y treisio honedig.

Dywedodd eu bod wedi bod yn gyfeillgar gyda'i gilydd yn y nos, ond nad oedd hi'n cofio dim y bore wedyn.

"Roedd o fel ei bod hi'n cofio dim byd," meddai'r dyn, sydd ddim yn gallu cael ei enwi.

Dywedodd ei fod wedi synnu gan hyn, ac fe ofynnwyd gan gyfreithiwr Mr Evans, Judy Khan, pam oedd hyn.

"Oherwydd doeddwn i ddim yn meddwl ei bod hi mor feddw a hynny," atebodd.

Dywedodd y dyn ei fod wedi cael rhyw gyda'r ddynes bythefnos ar ôl y treisio honedig, ar ôl bod yn yr un bar.

Ychwanegodd bod y ddynes wedi defnyddio iaith debyg tra'n cael rhyw â'r hyn wnaeth yr amddiffyniad ddweud ei bod wedi eu defnyddio tra'n cael rhyw gyda Mr Evans a Mr McDonald.

Wrth gael ei groesholi, gwadodd ei fod wedi dweud celwydd am yr iaith gafodd ei ddefnyddio er mwyn helpu Mr Evans.

'Dweud celwydd'

Fe wadodd hefyd ei fod wedi derbyn arian neu ei fod wedi cael addewid o arian. Roedd cynnig o £50,000 ar wefan Mr Evans am wybodaeth allai helpu ei apêl.

Fe wnaeth yr amddiffyniad ofyn i'r tyst os oedd wedi rhoi tystiolaeth i elwa'n ariannol, a dywedodd "na".

"Pam ydych chi'n rhoi tystiolaeth?" gofynnodd Miss Khan.

"Am fy mod i'n credu ei bod [y ddynes] yn dweud celwydd," atebodd.

Mae'r achos yn parhau.