Arglwyddi i wneud mwy i geisio cryfhau Mesur Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd yn rhaid i'r Arglwyddi wneud mwy i geisio cryfhau Mesur Cymru, a'i wneud yn fwy tryloyw, medd un aelod o Dŷ'r Arglwyddi.

Dywedodd Yr Arglwydd Dafydd Wigley o Blaid Cymru ei fod yn gobeithio y gall Tŷ'r Arglwyddi gryfhau Mesur Cymru wrth i'r bil gyrraedd y pwyllgorau.

Ddydd Llun fe feirniadodd cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r cynlluniau i ddatganoli grymoedd treth incwm i'r Cynulliad Cenedlaethol heb gynnal refferendwm yn gyntaf.

Fe benderfynodd Tŷ'r Arglwyddi gynnal ail ddarlleniad o Fil Cymru yn ystod y sesiwn nos Lun.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ddydd Mawrth, dywedodd Yr Arglwydd Wigley:

"Mae'n fesur sy'n rhedeg i ryw 120 o dudalennau ac mi fyddwn ni yn gorfod mynd drwy hwnnw'n fanwl, ac mi fyddwn ni'n ceisio cryfhau'r mesur i'w wneud yn fwy tryloyw lle mae modd gwneud hynny.

"Mi fyddwn ni hefyd yn cynnig ychwanegu pwerau sydd ddim yn y mesur ar hyn o bryd fel yr hawl i Gymru gael feto i rwystro boddi cymoedd fel Tryweryn.

"Felly mi faswn i'n meddwl y bydd rhywbeth fel hyn yn codi ac mae hynny'n bŵer y dylsa fod gan y Cynulliad Cenedlaethol."