Cyngor Wrecsam i drafod safonau Comisiynydd y Gymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi gosod Safonau Iaith ar gyfer pob cyngor sir

Fe fydd Cyngor Wrecsam yn cwrdd i gytuno strategaeth pum mlynedd ar gyfer y Gymraeg yn ddiweddarach, er mwyn sicrhau fod y sir yn cyd-fynd a chynllun Safonau Iaith Comisiynydd y Gymraeg.

Mae'r comisiynydd, Meri Huws, wedi gosod Safonau Iaith ar gyfer pob un o 22 o awdurdodau lleol Cymru.

Cafodd Cyngor Wrecsam ei feirniadu gan ymgyrchwyr iaith ar ôl honni y byddai gweithredu pob un o argymhellion y Comisiynydd yn rhy gostus.

Dywedodd y cyngor yn wreiddiol y byddai'n costio £700,000 i gydymffurfio gyda'r Safonau, cyn lleihau'r ffigwr i £250,000.

Yn dilyn apêl gan y Cyngor, dywedodd y Comisiynydd fod angen iddynt gydymffurfio gyda 171 o Safonau.

Dywed y cyngor eu bod eisoes yn cyd-fynd gyda'r rhan fwyaf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi gostwng yn sylweddol yn sir Wrecsam ers 2001

Mae nifer o'r Safonau yn ymwneud â hawliau swyddogion y Cyngor i ddefnyddio'r iaith yn y gweithle.

Bydd cynghorwyr yn trafod strategaeth y sir i geisio sicrhau eu huchelgais o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yno.

Mae canran y siaradwyr Cymraeg wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd.

Yn 2001 roedd 14.6% (18,102) o'r boblogaeth yn siarad yr iaith, ond erbyn 2011 roedd hyn wedi gostwng 1.7% i 12.9% (16,659).

Dywed y cyngor eu bod am weld y niferoedd yn codi yn ôl i lefelau 2001 o fewn y pum mlynedd nesaf.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin ennill apêl yn erbyn rhai Safonau Iaith, sy'n golygu na fydd yn rhaid iddyn nhw eu gweithredu.

Straeon perthnasol