Statws Treftadaeth yn rhoi hwb £35m i economi Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Castell Harlech yn un o'r rhai gafodd eu dynodi'n safleoedd treftadaeth gan UNESCO

Mae safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol yng Nghymru sydd wedi cael dynodiad UNESCO fel Safle Treftadaeth y Byd yn cyfrannu mwy na £35m i'r economi leol yng Nghymru.

Dyna gasgliad adroddiad gan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Eleni mae cestyll Edward I yng Ngwynedd, Castell Caernarfon yn eu plith, yn dathlu 35 mlynedd ers y dynodiad gan UNESCO.

Yn cyd-fynd â'r pen-blwydd, mae Cynhadledd Treftadaeth y Byd ym Mhrydain yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon.

Cafodd cestyll Caernarfon, Conwy, Biwmares a Harlech eu dynodi yn Safleoedd Treftadaeth y Byd yn 1986.

Yn ôl gwaith ymchwil, mae'r cestyll wedi cael sylw byd eang o ganlyniad i'w statws, gydag un o bob tri o ymwelwyr â Chymru yn ymweld ag o leiaf un o'r cestyll.

'Enghreifftiau rhagorol'

Dywed yr adroddiad fod gwahanol safleoedd treftadaeth y byd drwy Gymru yn cyfrannu dros £35m i'r economi.

Fe fydd cynhadledd Treftadaeth y Bydd yn cael ei chynnal yn y Galeri, Caernarfon, ac mae disgwyl i hyd at 100 o gynrychiolwyr i fynychu'r achlysur.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd Economi a Thrafnidiaeth Cymru: "Mae cestyll Edward I yn enghreifftiau rhagorol o strwythurau technoleg, peirianwaith milwrol a grym Canol Oesol, ac felly rydym yn hynod o falch o groesawu cynrychiolwyr sy'n ymwneud ag etifeddiaeth ddiwydiannol i ddod yma i weld yr adeiladau hyn.

"Fe wnaeth derbyn statws Treftadaeth y byd gan UNESCO yn 1986 roi llwyfan rhyngwladol i'r pedwar castell, gan ein galluogi i ddenu hyd yn oed mwy o dwristiaeth i sir mor brydferth â Gwynedd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn hen Chwarel Dinorwig yn Llanberis

Diwydiant Llechi

Dywedodd y cynghorydd Mandy Williams-Davies aelod o gabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am yr economi: "Mae modd sicrhau budd economaidd a chymdeithasol drwy fuddsoddi yn ein hetifeddiaeth, ac rwy'n gobeithio y bydd y gynhadledd yn gyfle i ni adlewyrchu ar y ffaith pam fod etifeddiaeth ac etifeddiaeth y byd, yn bwysig i bawb yn enwedig yma yng Ngwynedd.

"Ar hyn o bryd rydym yn arwain cais i sicrhau statws Treftadaeth y Byd i'r diwydiant Llechi yng Ngwynedd - byddai hyn â photensial i drawsnewid ardaloedd llechi yn y sir, a hefyd sicrhau cydnabyddiaeth ryngwladol mae'r diwydiant pwysig yma yn ei haeddu."