Ched Evans: Dynes 'wedi cytuno' i gael rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ched Evans yn gwadu treisio dynes mewn gwesty yn Rhuddlan

Roedd dynes y mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi ei gyhuddo o'i threisio wedi cytuno i gael rhyw hefo fo, mae llys wedi clywed.

Mae Mr Evans wedi ei gyhuddo o dreisio dynes mewn gwesty yn Rhuddlan ym mis Mai 2011.

Ddydd Llun, clywodd Llys y Goron Caerdydd nad oedd gan y pêl-droediwr proffesiynol unrhyw amheuaeth bod y ddynes yn cydsynio.

Mae Mr Evans yn gwadu treisio'r ddynes.

'Yn mwynhau'

Wrth siarad yn y llys, dywedodd Mr Evans ei fod wedi mynd i westy yn Rhuddlan ar ôl noson yn yfed yn Y Rhyl ym Mai 2011.

Dywedodd Mr Evans wrth y llys ei fod wedi dod i'r ystafell a bod ei ffrind, Clayton McDonald, yno'n barod yn cael rhyw hefo'r ferch.

Dywedodd bod Mr McDonald wedi gofyn i'r ferch "geith fy ffrind gymryd rhan hefyd?".

Yn ôl Mr Evans: "Mi edrychodd arna'i a d'eud ia."

Ychwanegodd Mr Evans bod y ferch wedi gofyn iddo gyflawni gweithred rywiol arni, ei fod o wedi cytuno, a bod y ddau wedi cael rhyw.

Dywedodd y pêl-droediwr bod y ferch yn "gwneud synau fel ei bod yn mwynhau".

Dywedodd y bu'n ei gymell, ond fe gofiodd wedyn ei fod yn twyllo'i gariad.

Fe beidiodd â chael rhyw gyda hi, ac yn ôl Mr Evans "cododd y flanced a'i thynnu drosti... Roedd hi wedi digio".

'Plentynnaidd'

Clywodd y llys bod Mr McDonald, oedd mewn tacsi gyda'r ddynes, wedi gyrru neges at Mr Evans yn dweud "mae gen i ferch".

Roedd Mr Evans mewn tacsi hefo dau ddyn arall.

Er mai yn enw Mr McDonald oedd yr ystafell, Mr Evans oedd wedi talu amdani ac fe lwyddodd i gael allwedd gan y swyddog ar ddyletswydd, ar ôl dweud wrtho nad oedd Mr McDonald bellach yn defnyddio'r ystafell.

Gofynnodd Judy Khan QC, y fargyfreithwraig sy'n amddiffyn Mr Evans: "Pam y dywedoch chi gelwydd?"

Atebodd: "Roeddwn i'n bod yn blentynnaidd. Roeddwn i'n bwriadu mynd i'r ystafell i weld beth oedden nhw'n ei wneud."

Roedd y dynion eraill wedi aros y tu allan i'r gwesty wrth ffenest yr ystafell.

Gofynnodd Ms Khan QC: "Oedd gynnoch chi unrhyw amheuaeth ei bod yn rhoi caniatâd i chi gael rhyw efo hi?"

"Nag oedd," atebodd.

"Wnaethoch chi ei threisio?"

"Na."

Croesholi

Wrth gael ei groesholi gan Simon Medland QC ar ran yr erlyniad, cytunodd Mr Evans nad oedd o'n gwybod enw'r ferch ar y pryd er ei fod wedi cael rhyw gyda hi.

Gwadodd Mr Evans ei fod yn siarad gyda'r ferch ar y stryd yn gynharach, a dywedodd nad oedd yn ei hadnabod.

Dywedodd Mr Medland: "Ond rydach chi'n dweud ei bod hi wedi cytuno i gael rhyw efo chi?"

Atebodd: "Ydw."

Clywodd y llys fod Mr Evans wedi gadael y gwesty drwy'r allanfa dân, a dau ddrws allai fod wedi achosi i larymau ganu.

"Pam na wnaethoch chi ddim mynd heibio'r dderbynfa wrth adael?" gofynnodd Mr Medland.

"Bod yn ddiog o'n i," atebodd Mr Evans.

"Dwi'n awgrymu bod 'na ateb mwy sinistr. Cuddio'ch camau oeddech chi."

"Na," oedd ateb Mr Evans.

Mae Mr Evans yn gwadu treisio'r ddynes ac mae'r achos yn parhau.