Cyn bêl-droediwr, Mark Aizlewood, yn gwadu twyll ariannol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Mark Aizlewood wedi chwarae i Gaerdydd, Bryste, Leeds a Charlton Athletic, yn ogystal â chynrychioli Cymru

Mae cyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol wedi gwadu bod yn rhan o dwyll honedig yn ymwneud â phrentisiaethau.

Fe blediodd Mark Aizlewood, enillodd 39 cap dros Gymru, yn ddieuog i dwyll yn Llys y Goron Southwark, Llundain.

Roedd yn ymddangos - gyda phum person arall - i wynebu'r cyhuddiadau sy'n deillio o ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol.

Maen nhw wedi eu cyhuddo o dwyllo dau gorff addysg bellach yn Lloegr - y Learning and Skills Council, ddaeth i ben yn 2010, a'i olynydd, y Skills Funding Agency.

Chwe diffynydd

Fe chwaraeodd Mr Aizlewood, sy'n 57 ac o Aberdâr, dros Leeds, Charlton a Bristol City ymysg clybiau eraill.

Ymysg ei gyd-ddiffynyddion mae'r cyn-beldroediwr Paul Sugrue, 55 oed o Gaerdydd, a blediodd yn ddieuog i'r un cyhuddiad.

Fe blediodd Keith Anthony Williams, 44 o Ynys Môn, Jack William Harper, 29 o Lannau Mersi, a Christopher Paul Martin, 52 o Orllewin Berkshire, hefyd yn ddieuog i'r un cyhuddiad.

Bydd Steven Paul Gooding, 52 oed o Wlad yr Haf, yn pledio mewn gwrandawiad diweddarach.

Mae pedwar diffynnydd - Mr Aizlewood, Mr Sugrue, Mr Martin a Mr Williams - hefyd yn gwadu cynllwynio i dwyllo.

Cafodd y dynion eu rhyddhau ar fechnïaeth, a bydden nhw'n dychwelyd i'r llys ar gyfer yr achos, fydd yn cychwyn ar 4 Medi 2017.