Cyngor yn ystyried cynllun i brynu hen safle gwaith haearn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Gwyn Jenkins
disgrifiad o’r llunMae 'The British' wedi bod yn ddiffaith ers 40 mlynedd

Gall hen safle diwydiannol ddychwelyd i ddwylo cyhoeddus os yw cynghorwyr yn Nhorfaen yn cymeradwyo cynlluniau newydd.

Mae hen safle gwaith haearn 'The British' yn Aberyschan wedi bod mewn dwylo preifat ers 30 mlynedd.

Ond nawr mae Cyngor Torfaen wedi cytuno i brynu'r tir am £300,000 gan y perchnogion presennol, HSBC.

Mae'r awdurdod am weld buddsoddiad o £3.7m yn y safle 1300 acer - £1.7m gan Lywodraeth Cymru a £2m o goffrau'r cyngor.

Byddai'r arian yna'n cael ei ddefnyddio i adnewyddu'r tir a chynnal asesiadau iechyd a diogelwch. Does gan y cyngor ddim cynlluniau tymor hir pendant ar gyfer y safle ar hyn o bryd.

Dywedodd arweinydd Cyngor Torfaen, Bob Wellington, y gallai'r prosiect "ennyn buddsoddiad" yn yr ardal.

Ychwanegodd y byddai cymeradwyo'r cynlluniau yn galluogi'r cyngor i "ystyried yr opsiynau ar gyfer dyfodol tymor hir y safle, gan gynnwys adnewyddu'r adeiladau hanesyddol, tai fforddiadwy, a chyfleon ar gyfer masnach ac egni gwyrdd".

Bydd y cyngor yn ystyried y cynlluniau mewn cyfarfod ar 18 Hydref.