Jeremy Corbyn yn penodi dau AS arall o Gymru i'w gabinet

Published
image captionMae Nick Thomas-Symonds AS a Kevin Brennan AS wedi dychwelyd i fainc flaen Llafur

Mae dau o Aelodau Seneddol Cymreig y blaid Lafur wedi ail-ymuno â mainc flaen Jeremy Corbyn, wedi iddyn nhw ymddiswyddo ym mis Mehefin.

Mae AS Torfaen, Nick Thomas-Symonds, wedi ei enwi'n gyfreithiwr cyffredinol cysgodol, tra bod AS Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan wedi cael ei benodi'n llefarydd y blaid ar y celfyddydau.

Dywedodd y ddau ei bod hi'n amser i ddal Llywodraeth y DU i gyfrif.

Yr wythnos ddiwethaf, fe ddychwelodd Nia Griffith i'r cabinet fel llefarydd ar amddiffyn, ac fe gafodd Jo Stevens ei phenodi'n llefarydd y blaid ar Gymru.

'Balch'

Fe gafodd Mr Corbyn ei orfodi i newid dipyn ar ei gabinet cysgodol yn gynharach yn y flwyddyn, yn dilyn ymddiswyddiadau torfol a phleidlais o ddiffyg hyder yn ei arweinyddiaeth.

Ond mae rhai o feirniaid Mr Corbyn wedi dychwelyd i'r cabinet cysgodol ers iddo gael ei ail-ethol yn arweinydd ym mis Medi, a threchu her gan AS Pontypridd, Owen Smith.

Cyn yr ymddiswyddiadau, roedd Nia Griffith yn llefarydd ar faterion Cymreig, Nick Thomas-Symonds yn llefarydd ar gyflogaeth, a Kevin Brennan yn llefarydd busnes.

Dywedodd Mr Thomas-Symonds ar ei gyfrif Twitter y byddai'n "datgelu methiant y Torïaid i fynd i'r afael â chyfiawnder", ac yn "condemnio'r blaid am eu record ar doriadau i gymorth cyfreithiol a ffioedd tribiwnlys."

Dywedodd Mr Brennan, hefyd ar Twitter, ei fod yn "falch i ymuno â thîm Llafur fel llefarydd yr wrthblaid ar y celfyddydau a threftadaeth", gan ychwanegu ei bod hi'n "amser i ddwyn y llywodraeth i gyfrif."