Dwsinau o adroddiadau am glowniau arswydus yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod y ffasiwn o wisgo fel clown arswydus wedi dechrau yn yr Unol Daleithiau

Mae heddluoedd Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn dwsinau o adroddiadau am bobl yn gwisgo fel clowniau arswydus.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu De Cymru eu bod wedi cael tua 30 o adroddiadau yr un yn ymwneud â chlowniau dros y penwythnos, ac mae Heddlu Gwent wedi derbyn 18.

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu De Cymru hefyd wedi rhybuddio y gallai unrhyw un sydd yn gwisgo fel clown ac yn dychryn pobl fod yn cyflawni trosedd, ac y gallen nhw gael eu harestio.

Mae'n debyg bod y ffasiwn o wisgo fel clown, a hynny yn fwriadol er mwyn dychryn eraill, wedi dod draw i Brydain o America yn ddiweddar.

'Gallai rhywun ddial'

Mewn datganiad ddydd Mawrth fe ddywedodd y Sarjant Rhys Williams o Heddlu Dyfed-Powys: "Dyw gwisgo fel clown ddim yn drosedd, ond gallai dychryn rhywun yn fwriadol, eu haflonyddu, achosi braw neu ofid iddynt arwain at gael eich arestio.

"Mae'n bosib hefyd y gallech chi geisio dychryn y person anghywir, ac y bydden nhw'n dial arnoch.

"Ystyriwch bod rhywbeth sydd yn ymddangos fel ychydig o hwyl i chi yn gallu cael ei weld mewn ffordd wahanol iawn i rywun arall."

Ychwanegodd Uwch Arolygydd Heddlu Gwent, Paul Staniforth, bod y llu wedi derbyn adroddiadau o glowniau yn cael eu gweld yn rhedeg drwy erddi, yn edrych drwy ffenestri, ac yng nghyffiniau canolfannau siopa, parciau ac ysgolion.

"Fydd Heddlu Gwent ddim yn derbyn y math yma o ymddygiad ac fe fydd unrhyw un sydd yn ceisio achosi gofid a niwed posib i rywun yn cael eu harestio... fe allen nhw wedyn ddiweddu â record droseddol.

"Yn ogystal â hynny, os ydych chi'n cael eich dal ag arf neu declyn sydd yn edrych fel arf fe fydd goblygiadau eich gweithredoedd troseddol yn llawer mwy difrifol."