Anglesea: Gwadu 'mwynhau' gwylio bechgyn yn y gawod

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDarlun artist o Gordon Anglesea (pellaf ar y dde) yn cael ei holi yn y llys

Mae cyn uwch-arolygydd heddlu sy'n wynebu honiadau hanesyddol o gam-drin plant wedi gwadu "mwynhau" gwylio bechgyn yn y gawod.

Mae Gordon Anglesea, 79 o Hen Golwyn, wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn yn y 1980au, gan gynnwys cam-drin un bachgen mewn ystafell newid.

Honnodd yr erlyniad bod Mr Anglesea yn mynd i ardal ymolchi'r ganolfan bresenoli yr oedd yn ei rhedeg yn Wrecsam er mwyn "edrych ar fechgyn noeth".

Mae Mr Anglesea yn gwadu'r cyhuddiadau, a dywedodd bod yr honiad "yn hollol anwir".

'Dim rheswm'

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, fe ofynnodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Elinor Laws QC, pam roedd rhaid i Mr Anglesea fynd i'r ardal ymolchi'r ganolfan.

Dywedodd Mr Anglesea nad oedd rhaid iddo gael rheswm: "Roedd gen i hawl i fynd."

"Mi fyddwn i'n awgrymu eich bod chi yno bob wythnos, yn edrych ar fechgyn noeth drosodd a throsodd, ac yn gwenu, yn crechwenu, ac yn mwynhau eich hunain," meddai Ms Laws.

"Mae hynny'n hollol anwir," atebodd Mr Anglesea.

Fe ychwanegodd Ms Laws: "Roeddech chi'n mwynhau'r pŵer oedd ganddoch chi dros y plant, doeddech?"

"Fy nghyfrifoldeb oedd rhedeg y ganolfan," atebodd.

'Dau beth gwahanol'

Fe glywodd y llys hefyd bod Gordon Anglesea wedi ceisio osgoi'r ffaith iddo ddweud "dau beth hollol wahanol" mewn achos enllib yn 1994, a'r achos presennol yn ei erbyn.

Yr wythnos diwethaf, wrth gael ei holi gan ei gyfreithiwr ei hun, dywedodd Mr Anglesea ei fod wedi ymweld ag ardal gawodydd y ganolfan bresenoli "unwaith neu ddwywaith".

Ond yn ystod yr achos yn 1994 fe ddywedodd ei fod yn "mynd at y cawodydd bob tro yr oedd y ganolfan bresenoli ar agor".

Yn dilyn yr achos enllib yn 1994 fe ddyfarnwyd £400,000 mewn iawndal i Mr Anglesea.

Fe gadarnhaodd Mr Anglesea wrth y llys ei fod wedi cael cyfle i ddarllen trawsgrifiad yr achos o 1994, a'i fod wedi "sylwi bod dehongliad yno oedd i mi yn anghywir".

Dywedodd ei fod yn cyfeirio at ardal gyffredinol yr ystafelloedd newid pan ddywedodd ei fod yn mynd yno bob tro, nid y cawodydd yn benodol.

Ond fe gafodd ei gyhuddo gan Ms Laws o ddweud celwydd un ai yn yr achos blaenorol neu wrth reithgor yr achos presennol.

"Rydych chi'n ceisio osgoi'r ffaith i chi ddweud dau beth hollol wahanol," meddai wrtho.

Dywedodd Mr Anglesea: "Dydw i ddim wedi ffugio unrhyw beth o gwbl."

Cynllwyn

Pan ofynnwyd iddo gan Ms Laws a oedd yn credu bod pob tyst wedi dweud celwydd amdano a bod cynllwyn yn ei erbyn, dywedodd Mr Anglesea: "Bydden i'n cytuno â hynny."

Fe ymatebodd Ms Laws gan awgrymu ei fod yn "gelwyddgi bwriadol", rhywbeth gafodd ei wadu gan Mr Anglesea.

Fe glywodd y rheithgor hefyd bod efaill Mr Anglesea wedi marw yn ystod yr achos presennol, a'i bod hefyd wedi bod yn ben-blwydd ar ferch Mr Anglesea, fu farw pan oedd hi'n bump oed.

Dywedodd Mr Anglesea ei fod "wedi ypsetio'n lân" ac nad oedd yn gallu clywed rhai cwestiynau yn y llys ar rai adegau yn ystod yr achos.

Mae Mr Anglesea yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn un bachgen, ac un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall.

Mae'r achos yn parhau.