Chris Coleman: 'Rhaid i Gymru fod yn well'

  • Cyhoeddwyd
chris colemanFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi cyfaddef y bydd yn rhaid i Gymru wella ar eu perfformiad yn erbyn Georgia os ydyn nhw am gyrraedd Cwpan y Byd 2018.

Fe fethodd Cymru ag ennill gartref yn Stadiwm Dinas Caerdydd brynhawn Sul, er i Gareth Bale sgorio ar ôl dim ond deng munud i roi'r crysau cochion ar y blaen.

Maen nhw bellach yn drydydd yn y grŵp rhagbrofol â phum pwynt, dau yn llai na Serbia a Gweriniaeth Iwerddon.

Ond gyda'r ddau dîm yna'n wynebu Cymru nesaf, mae Coleman yn hyderus y caiff y tîm gyfle i wneud yn iawn am beidio â threchu detholion isaf y grŵp.

"Mae'r ddwy gêm nesaf yn rhai gwych, Serbia a Gweriniaeth Iwerddon, fe fyddan nhw'n disgwyl bod rhywle'n agos i'r brig fel ni," meddai'r rheolwr.

"Felly mae hwn yn brawf bach da i ni, fe ddaethon ni nôl o'r twrnament [Ewro 2016] mewn hwyliau da, a digon teg hefyd.

"Ond ni wedi cael 'chydig o slap ar gefn y pen i ddweud: 'Drychwch, dyw e ddim am fod mor hawdd â hynny.'

"Rydyn ni wedi chwarae'n sâl yn y gorffennol a dod drwyddi, dyna sy'n siomedig. Nawr mae'n rhaid i ni eu gwthio nhw 'mlaen i'r lefel nesaf."