Cludo'r arch anghywir i angladd 'yn sioc'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd galarwyr sioc o ddeall bod yr arch anghywir wedi ei chludo i'r angladd yn Llangadfan

Bu'n rhaid i ymgymerwyr o'r Trallwng ymddiheuro ar ôl i'r arch anghywir gael ei chludo i angladd yn Llangadfan.

Mae'r camgymeriad yn golygu i alarwyr ffarwelio, mewn gwasanaeth, â'r unigolyn anghywir.

Fe ddaeth y camgymeriad i'r amlwg ar lan y bedd, ar ôl tynnu'r blodau, a gweld bod yr enw anghywir ar blac yr arch.

Fe gafodd y digwyddiad ddydd Gwener yn eglwys Sant Cadfan ei ddisgrifio gan y rheiny oedd yn yr angladd "fel pennod allan o ffilm".

Ac fe gafodd eraill "sioc o wybod bod y fath beth yn bosib".

Dywedodd cyn gynghorydd sir yn yr ardal, Beryl Vaughan, ei bod hi'n ddigwyddiad anffodus a'i bod hi'n cydymdeimlo â'r ymgymerwyr a'r teulu.

"Dw i'n llawn cydymdeimlad â'r ddwy ochr," meddai wrth raglen Y Post Cyntaf BBC Radio Cymru.

"Mae ganddo ni ymgymerwr proffesiynol iawn, iawn ac yn sicr mae hwn wedi bod yn hollol anffodus. Rhaid i chi gofio mai pobl ddynol ydan ni - ac yn naturiol dw i'n cydymdeimlo'n fawr â'r teulu hefyd."

disgrifiad o’r llunMae'r ymgymerwr, Geraint Peate, wedi ymddiheuro am y camgymeriad

Mewn datganiad mae'r trefnwyr angladdau R G Peate wedi ymddiheuro, yn dilyn yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel "gwir gamgymeriad" a gafodd ei "wirio yn syth".

Ychwanegodd y perchennog eu bod yn "teimlo dros y teulu ac yn ymddiheuro unwaith yn rhagor".

Dywedodd Geraint Peate: "Dwi wedi gwasanaethu'r ardal yma'n ddi-ddigwyddiad ers dros ddeugain mlynedd, ac wedi torri 'nghalon bod y fath beth wedi digwydd."

Roedd modd i'r angladd barhau'n ddiweddarach, ar ôl i'r arch gywir gael ei chludo a'u chladdu yn y fynwent.