'Curwch y ffliw cyn iddo eich curo chi'

Cyhoeddwyd

Fe allai ffliw fod yn wirioneddol ddifrifol hyd yn oed os yw'n cael ei drin, yn ôl un o uwch swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ond fe ddywedodd Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy, mai brechu yw'r ateb, a hynny wrth iddyn nhw lansio ymgyrch 'Curwch Ffliw'.

Unwaith eto eleni, mae pobl hŷn dros 65 oed, pobl sydd ag afiechydon cronig tymor hir a menywod beichiog yn cael eu hannog i gael y brechlyn.

Eleni, mae'r rhaglen frechu wedi ei hehangu i blant rhwng dwy a saith oed.

Rhoddir y brechiad i blant fel chwistrell drwynol i'r plant ieuengaf yn y feddygfa leol ac i blant oed ysgol yn yr ysgol ei hun.

Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn cael eu hannog i gael brechlyn ffliw, gan mai dyma'r ffordd orau i atal lledaenu'r clefyd.

Atgoffa

Dywedodd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans: "Gall pobl hefyd addunedu i Guro Ffliw drwy atgoffa perthnasau a ffrindiau cymwys i gael eu brechlyn ffliw yr hydref hwn.

"Rydym ni'n rhedeg y rhaglen hon bob blwyddyn i wneud yn siŵr nad yw pobl yn mynd yn ddifrifol wael gyda ffliw, yn enwedig gan fod modd ei atal mor gyflym a syml - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich amddiffyn yn gynnar."

Mae modd cael y brechlyn am ddim mewn meddygfa teulu neu fferyllfa gymunedol.