Rhybuddion rhag gwisgo fel clown er mwyn dychryn eraill

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Mae Heddlu'r De yn rhybuddio pobl rhag gwisgo fel clown, a hynny yn fwriadol er mwyn dychryn eraill.

Y tebyg yw mai ffasiwn yn America sydd wedi ysgogi y digwyddiadau diweddaraf.

Yn ôl plismyn, mae rhai digwyddiadau wedi bod yn ardal Heddlu'r De o bobl yn gwisgo fel clown neu mewn gwisgoedd eraill i ddychryn pobol.

Mae adroddiadau hefyd o rywun wedi ymddangos fel clown ar ochr ffordd yn y nos yng Nghaernarfon.

Y tu hwnt i Gymru, mae 'na adroddiadau am ddigwyddiadau tebyg yn Yr Alban, Northumbria a Gogledd Iwerddon.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Mi allai'r weithred o wisgo fel clown, neu wisg arall, i godi ofn ar bobl yn fwriadol, gael ei gweld fel trosedd.

"Mi all ymddygiad o'r fath achosi loes i bobl, yn enwedig plant ifainc a'r henoed."