Chwilio am dreisiwr ar ôl tân ym Mhrestatyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, HEDDLU'R GOGLEDD
Disgrifiad o’r llun,
Richard Pentreath, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Hilary Clifford Thomas

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am dreisiwr sydd wedi ei gael yn euog wedi i dân gael ei gynnau ym Mhrestatyn yn Sir Ddinbych.

Mae Richard Pentreath, 63 oed, a adnabyddir hefyd fel Hilary Clifford Thomas, yn cael ei amau o gynnau tân ddydd Iau gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Ddydd Llun 3 Hydref, fe'i cafwyd yn euog yn llys y goron Woolwich o droseddau yn ymwneud â threisio. Nid oedd e'n bresennol yn y llys.

Cafodd ei weld ddiwethaf yng ngorsaf drên Crewe fore Iau am 05:30. Y gred yw iddo adael Prestatyn yn ystod yr oriau mân.

Yn dilyn yr achos ddydd Llun, cafodd gwarant ei chaniatáu i'w arestio.

Yn ôl yr heddlu, mae ganddo gysylltiadau â Llundain, Caerloyw a Manceinion.

Fe'i disgrifir fel dyn gwyn, tenau, chwe troedfedd. Mae ganddo wallt tywyll a barf lwyd. Mae'n gwisgo sbectol a phan welwyd e ddiwethaf roedd e'n gwisgo het wlân dywyll, siaced frown a throwsus neu jîns tywyll.

Dywed yr Uwch Arolygydd Ian Verburg o Heddlu'r Gogledd: "Ry'n mewn cysylltiad â heddluoedd eraill, gan gynnwys yr Heddlu Trafnidiaeth, ac ry'n yn apelio ar unrhyw un sydd wedi'i weld neu yn gwybod lle allai e fod i gysylltu â Heddlu'r Gogledd yn syth.

"Ry'n yn ei annog i fynd i'r orsaf heddlu agosaf."