Rhybudd y gallai Mesur Cymru 'wanhau awdurdod'

Cyhoeddwyd

Mae un o brif gefnogwyr datganoli wedi awgrymu wrth BBC Cymru bod Mesur Cymru, ar ei ffurf bresennol, yn gwanhau rheolaeth Cymru dros ei materion ei hun.

Yr Arglwydd Elystan Morgan oedd arweinydd ymgyrch aflwyddiannus 1979 i gael datganoli i Gymru.

Pwrpas y Mesur yw diffinio'n gliriach ddyletswyddau Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru mewn gwahanol feysydd, a bydd ei ail ddarlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi ddydd Llun.

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales, dywedodd Yr Arglwydd Elystan y gallai'r mesur arwain at lai o awdurdod.

Dywedodd mai dyma'r bedwaredd ddeddfwriaeth ar y mater i gael ei chreu o fewn 20 mlynedd, ac aeth mor bell ag awgrymu y byddai wedi bod yn well pe na bai'r Mesur wedi ei lunio o gwbl.

Ychwanegodd fod y Mesur presennol yn wahanol i fersiynau blaenorol, oedd yn fwy blaengar yn ei farn ef, a'i fod yn credu y bydd y fersiwn ddiweddaraf yn lleihau awdurdod Cymru dros ei materion cartref.

Disgrifiad o’r llun,
Rhybuddiodd yr Arglwydd Elystan Morgan fod Mesur Cymru yn gwanhau awdurdod Cymru

Ond ar raglen Sunday Politics BBC Cymru. amddiffyn y mesur wnaeth Guto Bebb AS, sy'n weinidog yn Swyddfa Cymru.

Mynnodd fod dyletswyddau'r Cynulliad yn fwy eglur yn y mesur ar ei ffurf bresennol: "Ry' ni'n adeiladu ar refferendwm 2011. Roedd refferendwm 2011 yn glir iawn yn rhoi pwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol mewn 20 maes.

"Ry' ni'n mynd ymhell y tu hwnt i hynny, ond mae angen eglurder.

"Dydy pobl Cymru ddim yn cael eu gwasanaethu'n dda pan fo 'na amwyster."

Disgrifiad,
"Nid amwyster sydd ei angen", medd Guto Bebb wrth amddiffyn Mesur Cymru

Ychwanegodd Mr Bebb y bydd gan Yr Arglwydd Elystan Morgan ac arglwyddi eraill y cyfle i leisio pryderon am y Mesur yn Nhŷ'r Arglwyddi ddydd Llun.