Sylwadau Cairns yn annoeth a di-sail, medd Carwyn Jones

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi galw ar Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ymddiheuro am sylwadau wnaeth e am Blaid Cymru.

Dywedodd Mr Jones fod ymdrech Alun Cairns i gysylltu'r blaid gyda gweithredoedd anghyfreithlon yn erbyn mewnfudwyr i gymunedau Cymraeg eu hiaith "yn annoeth a di-sail".

Mewn sylw ar Twitter, dywedodd Carwyn Jones fod tawelwch Mr Cairns ers y rhaglen yn achos penbleth: "Fe ddylai ymddiheurio am y sylwadau annoeth a disail.

"Yn ystod wythnos pan fo'r Ceidwadwyr wedi suddo i ddyfnderoedd newydd, fe ddylen nhw fod yn ofalus am bwyntio'r bys at eraill."

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Alun Cairns y sylwadau ar raglen Question Time y BBC nos Iau

Gwrthododd llefarydd ar ran Mr Cairns gais i wneud sylw ar y mater.

Er i lefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig hefyd wrthod gwneud sylw ar sylwadau Mr Cairns, fe wnaeth ymateb i feirniadaeth ehangach Carwyn Jones o'r Ceidwadwyr: "Ydy'r Prif Weinidog yn bod yn eironig wrth siarad am ddyfnderoedd newydd?

"Mae ei blaid newydd dreulio misoedd yn ceisio cael gwared a'r arweinydd, oedd ond wedi ei benodi 11 mis yn ôl.

"Roedd bron i bob AS un ai wedi troi cefn ar Corbyn neu wedi ymddiswyddo o'i gabinet, serch hynny, mae e yn ôl nawr, gyda mwyafrif hyd yn oed yn fwy.

"Dyna gyrraedd dyfnderoedd newydd."