Oedi ar un o brif heolydd Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd cymal cyntaf y gwaith ar rhan o'r ffordd ger Prifysgol Glyndŵr

Mae disgwyl y bydd oedi ar un o'r prif heolydd i Wrecsam am gyfnod o bum wythnos o ganlyniad i waith cynnal a chadw.

Fe fydd y gwaith o roi wyneb newydd ar Ffordd Yr Wyddgrug yn dechrau dydd Sul.

Dywed Cyngor Wrecsam y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gynorthwyo llif traffig, a bydd modd cael mynediad i fusnesau, Prifysgol Glyndŵr, clwb pêl-droed Wrecsam a chartrefi.

Dywedodd David Bithell o Gyngor Wrecsam: "Rydym yn gwybod y bydd y gwaith yn effeithio ar lawer o bobl, a byddwn yn gwneud popeth i sicrhau fod y gwaith yn cael ei gwblhau mor fuan â phosib.

"Roeddem hefyd am ddechrau'r gwaith cyn mis Tachwedd er mwyn lleihau'r effaith ar siopau canol y dref yn ystod cyfnod y Nadolig."