Rhybudd meddygon am e-sigaréts yn ffrwydro

Cyhoeddwyd

Mae llawfeddygon sy'n arbenigo mewn llosgiadau wedi rhybuddio am beryglon posib e-sigaréts, ar ôl trin cleifion gafodd eu llosgi pan ffrwydrodd y teclynnau yn eu pocedi.

Mae meddygon yng Nghanolfan Llawfeddygaeth Plastig a Llosgiadau Cymru yn Abertawe wedi trin pump o ddynion am losgiadau difrifol eleni.

Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw weld y math yma o anafiadau o e-sigaréts.

Mae swyddogion Safonau Masnach wedi annog pobl i beidio prynu cynnyrch rhad, gan ddweud mai achos tebygol y ffrwydradau oedd batris lithiwm yr e-sigaréts yn gorboethi oherwydd peiriannau trydanu anniogel.

Mwy o achosion

Fe ddywedodd Dai Nguyen, ymgynghorydd llosgiadau a llawfeddyg cosmetig yn y ganolfan, wrth raglen X-Ray BBC Cymru: "Y pryder yw na welon ni achosion fel hyn o'r blaen, ond mae hyn ond wedi digwydd yn 2016."

Roedd hi'n synnu gweld anafiadau o'r fath ac ychwanegodd: "Mae hyn yn rhywbeth sy'n dechrau dod i'r amlwg drwy'r wlad.

"Nid dim ond ni sy'n gweld hyn, ac rwy'n amau bod llawer o adrannau damweiniau yn delio gydag achosion fel hyn ond nad ydyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw eto."

Dywedodd Rhys Harries o adran safonau masnach Abertawe ei bod yn ymddangos mai problem gyda chynnyrch rhad, megis peiriannau trydanu, oedd yn achosi'r broblem am nad oedden nhw wedi cael eu profi yn iawn

Ychwanegodd y gall y batris ffrwydro hyd yn oed ar ôl iddyn nhw gael eu datgysylltu o'r trydanwr.

Dywedodd: "Os yw'r batri'n cael cnoc go drwm, taflwch e, ac os ydych chi'n eu trydanu, peidiwch â'u gadael nhw heb eu gwylio."