Miloedd yng Ngŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2017

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe orymdeithiodd miloedd drwy strydoedd Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o'r Ŵyl Gyhoeddi

Fe ddaeth miloedd i orymdeithio drwy dref Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn fel rhan o ddathliadau Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai, Mai 2017.

Ymhlith yr artistiaid oedd yn rhan o'r achlysur oedd Syrcas Circus, cyflwynwyr Stwnsh, cymeriadau Cyw, stondinau nwyddau, Band Mawr Pen-y-bont, y gantores Danielle Lewis, Cpt Smith a pherfformiadau gan ysgolion, adrannau a grwpiau lleol.

Dywedodd Tegwen Ellis, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, y bydd yna groeso cynnes i Gymru gyfan pan fydd yr ŵyl yn ymweld â'r ardal rhwng 29 Mai a 3 Mehefin 2017.

Disgrifiad,
Bydd croeso cynnes i Gymru Gyfan yn Eisteddfod yr Urdd 2017, medd Tegwen Ellis

Dywedodd y Cynghorydd Mel Nott, arweinydd Pen-y-bont ar Ogwr fod Eisteddfod yr Urdd yn cynnig cyfle unigryw i ddathlu ein treftadaeth: "Gyda sylw eang ar y cyfryngau a disgwyl hyd at 100,000 o ymwelwyr i deithio i fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y digwyddiad, mae'r Urdd yn debygol o fod o werth £6m neu fwy i'r economi leol."