Miloedd o feddi newydd Caerffili

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau ar gyfer mynwent fydd yn cynnwys 3,800 o feddi wedi eu cyflwyno i Gyngor Caerffili er mwyn mynd i'r afael â phrinder safleoedd claddu yn y sir.

Mae'r cynigion ar gyfer y lleoliad ar Ffordd Hen Nantgarw yn cynnwys 2,000 o feddi, a 1,800 o feddi claddu llwch.

Byddai'r lleoliad hefyd yn cynnwys swyddfa, toiledau, maes pario, llwybrau cerdded a ffordd mynediad.

Mae pryder wedi ei fynegi am y lleoliad, gan gynnwys diffyg cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus.

Ond dywed y Cyngor eu bod eisoes wedi cynnal trafodaethau gyda chwmni bysus Stagecoach.

Dywed adroddiad gan swyddogion y cyngor y byddai'r fynwent ar agor o 08:00 tan 21:30 ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 09:00 i 19:30 dydd Sul, gyda ddim mwy na dwy angladd yr wythnos.

Mae disgwyl i gynghorwyr benderfynu ar y cais cynllunio ddydd Mercher.