Gyrru diofal yn lladd gwraig 70 oed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Teulu
disgrifiad o’r llunRoedd Dorothy Jones yn wreiddiol o ardal Stockport

Cafwyd dyn o Bwllheli yn euog o achosi marwolaeth gwraig trwy yrru yn ddiofal.

Bu farw Dot Jones, 70 oed o Dalysarn oedd yn famgu, wrth iddi fynd â'i chi am dro ger ei chartref yng Ngwynedd.

Clywodd ynadon Caernarfon fod Iwan Roberts, saer 41 oed o Bwllheli, yn gyrru fan pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Ar ran yr amddiffyniad dywedodd y bargyfreithiwr John Wyn Williams, fod Mr Roberts wedi ymddiheuro am y digwyddiad.

"Roedd y gyffordd yma yn beryglus. Fe ddenwyd ei sylw tuag at y chwith oherwydd natur beryglus y gyffordd.

"Fe symudodd allan i'r gyffordd, gan ganolbwyntio efallai ar y chwith, a doedd e heb weld Mrs Jones ar yr ochr dde."

Gorchmynnodd y llys y dylai Iwan Roberts gwblhau 125 awr o waith di-dâl.

Hefyd cafodd ei wahardd rhag gyrru am flwyddyn a gorchymyn i dalu costau o £910.

disgrifiad o’r llunFe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Nantlle yn Nhalysarn