Plaid Cymru yn cwyno am sylwadau Cairns

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi cyhuddo Ysgrifennydd Cymru o bardduo ei phlaid yn ystod trafodaeth ar raglen deledu Question Time nos Iau.

Tra roedd Alun Cairns yn trafod mewnfudo fe gyfeiriodd at "fythynnod yn cael eu llosgi " yng Nghymru a bod llawer o aelodau Plaid Cymru wedi "gweithredu yn uniongyrchol " yn y gorffennol ac wedi "torri'r gyfraith."

Yn ystod y rhaglen fe wnaeth arweinydd Plaid Leanne Wood herio Mr Cairns gan ddweud " Beth ydych chi'n ddweud? - rhowch ddyfyniad i mi."

Yn ôl Ms Wood roedd ei sylwadau yn "warthus" ac yn "ddim byd i wneud â Phlaid Cymru."

Dywedodd Mr Cairns: "Pan mae mewnfudo i gymunedau Cymraeg, mae'r integreiddio yn y cymunedau yna, ac rwy'n siaradwr Cymraeg brwd....dyw e ddim o angenrheidrwydd fel y mae... ac mae llawer o'ch aelodau wedi gweithredu yn uniongyrchol yn y gorffennol , ac mae llawer wedi torri'r gyfraith i'r perwyl yna."

"Doedd e ddim mor bell yn ôl pan roedd rhai bythynnod yn cael eu llosgi i'r llawr."

Yn dilyn y rhaglen dywedodd Leanne Wood bod Ysgrifennydd Cymru wedi creu camargraff o hanes trwy gyfuniad o "bardduo ac ensyniadau."

Hawliodd Ms Wood bod Mr Cairns "yn euog o bardduo a defnyddio chwedlau sydd yn medru creu gwrthdaro rhwng pobl."

Dywedodd "nad oedd yn disgwyl i Weinidog yn y Llywodraeth i wneud sylwadau fel hyn. Petai ganddo unrhyw egwyddorion fe ddylai dynnu ei sylwadau yn ôl."

"Mae Plaid Cymru yn blaid sydd yn herio agweddau asgell dde'r llywodraeth yn San Steffan yn ogystal â hiliaeth."

Wrth siarad ar raglen Radio Cymru Taro'r Post ddydd Gwener fe alwodd Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon ac arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, ar Alun Cairns i ymddiheuro am ei sylwadau.

Mae Swyddfa Cymru wedi gwrthod cais i wneud sylw ar y mater.