M4: Cyhuddo Llywodraeth Cymru o 'gamarwain'

Cyhoeddwyd

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o "gamarwain" pobl ar yr oedi i gynlluniau ar gyfer llwybr newydd yr M4.

Yn gynharach yr wythnos hon, roedd yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates wedi dweud mai "newidiadau annisgwyl" munud ola' gan Lywodraeth y DU ar ddarogan llif y traffig oedd ar fai.

Ond yn ôl y Ceidwadwyr roedd llythyr gan swyddogion Llywodraeth y DU yn dangos bod yna drafodaeth sylweddol rhwng y ddwy lywodraeth dros nifer o fisoedd am y newidiadau.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddweud na chafwyd unrhyw arwydd o flaen llaw am effaith y newidiadau.

Mae'r drefn newydd yn golygu bod angen i Lywodraeth Cymru ail-asesu'r dystiolaeth cyn yr ymchwiliad, oedd i fod i ddechrau ym mis Tachwedd.

'Siomedig iawn'

Ddydd Llun dywedodd Llywodraeth Cymru bod y model newydd yn "newid annisgwyl na chafodd ei rannu o flaen llaw" gan adran drafnidiaeth Llywodraeth y DU.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates ei bod hi'n "siomedig iawn i'r adran drafnidiaeth ddewis cysylltu gyda ni gyda'r newidiadau yma i'r darogan am draffig, dridiau cyn iddyn nhw gael eu cyflwyno."

Ond roedd llythyr gan un o swyddogion yr adran drafnidiaeth i'r AC Mohammed Ashgar yn datgan bod y newidiadau i'r system TEMPRO wedi eu gwneud yn gyhoeddus ym mis Rhagfyr 2014, gyda Llywodraeth Cymru yn cael amserlen oedd yn awgrymu y byddai'r newid yn dod i rym yn gynnar yn 2016.

Mae Mr Ashgar wedi galw ar Mr Skates i egluro ei sylwadau.

Dywedodd: "Mae hi'n dod yn glir bod datganiad Ysgrifennydd y Cabinet yn gamarweiniol ar y gorau, 'ni bellach yn gwybod bod yna gysylltiad sylweddol wedi bod rhwng y ddwy lywodraeth dros nifer o fisoedd."

"Fe ddylai Mr Skates egluro ei sylwadau cynt a chyhoeddi datganiad ar frys yn esbonio unrhyw anghysonderau."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Doedd yr adran drafnidiaeth ddim wedi rhoi unrhyw arwydd o effaith y newidiadau methodoleg ar brosiectau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd. "

"Mae'r oedi i'r ymchwiliad cyhoeddus yn ganlyniad uniongyrchol penderfyniad yr adran drafnidiaeth i beidio rhannu data gyda ni tan dridiau cyn eu cyhoeddi.

Mae gweinidogion wedi dweud na fydd hyn yn golygu oedi yn y gwaith adeiladu.