Colli 66 o swyddi yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Mae cwmni fferyllol yn Sir y Fflint yn cau, gan ddiswyddo 66 o bobl.

Dywedodd Quantum Pharma Plc y byddai gwaith NuPharm ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn dod i ben erbyn diwedd mis Rhagfyr, a hynny o ganlyniad i "golledion ariannol sylweddol".

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni mai cau oedd yr unig ddewis,, er gwaethaf buddsoddiad parhaus.

"Fe gafodd dewisiadau eraill eu harchwilio cyn gwneud y penderfyniad hwn.

"Mae'r bwrdd yn credu mai'r peth gorau i wneud yw i gychwyn cau'r busnes mewn modd trefnus."

Mae NuPharm yn cynhyrchu deunydd ar gyfer y diwydiannau fferyllol a gofal iechyd.